Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Trvalé bydliště mám v ČR. Mohu pobírat na potřebnou dobu příspěvek na péči o osobu blízkou (tchána), žijícího na Slovensku, kde bych v té době měla přechodné bydliště přímo v bytě této osoby? Příspěvek na péči zatím pobírá dcera tchána, která se však této péče chce vzdát. Mám 57 let, proto je pro mě důležité, aby mi tato činnost byla započítána k odpracovaným rokům. Moc děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Pro získání nároku na starobní důchod je v ČR potřeba splnit dvě podmínky. 1. dosáhnout stanoveného důchodového věku a 2. získat potřebnou dobu důchodového pojištění. Dobou pojištění se rozumí doba účasti na pojištění osob, za které je v ČR placeno pojistné, např. když zaměstnavatel odvádí pojistné za zaměstnance. Náhradní dobou pojištění je období, ve kterém člověk neplatí žádné pojistné, přesto se mu tato doba započítává do potřebné doby pojištění.
Podmínkou k započtení náhradní doby je, že byla získána na území ČR a že člověk získal v průběhu života alespoň jeden rok pojištění.
Za náhradní doby pojištění se považuje a do potřebné doby pojištění se započítává mimo jiné: doba péče o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s pečující osobou žije ve společné domácnosti. Podmínka společného soužití v domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu, od 1. 9. 2018 též u asistentů sociální péče.
Doba veškeré péče se prokazuje rozhodnutím OSSZ o době a rozsahu péče. Návrh na zahájení řízení o vydání tohoto rozhodnutí lze podat nejdříve po skončení péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu.
Pokud budete poskytovat péči Vašemu tchánovi tak, jak uvádíte, tedy v jeho bydlišti na Slovensku, budete pobírat nikoliv příspěvek na péči podle z. č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách, ale príspevok na opatrovanie podle z. č. 447/2008 Z. z. , o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Pro každou z dávek platí jiné podmínky, jsou jinak principielně poskytovány, jinak je definován stupeň zdravotního postižení.
Domnívám se proto, že dobu poskytování péče Vašemu tchánovi nebude možné započítat jako náhradní dobu pojištění pro hodnocení Vašeho nároku na starobní důchod. Přesto Vám doporučuji obrátit se na příslušnou OSSZ, která má rozhodování o poskytované péči v kompetenci.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.

Notice: Undefined index: cs-CZ in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252

Notice: Trying to get property of non-object in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252