Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Bratr dostane na konci října 2020 výpověď z práce s tím, že mu firma vyplatí tříměsíční odstupné. Pochopila jsem z informací od ÚP, že pokud si nenajde do té doby jinou práci, může se do tří pracovních dnů přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání úřadu práce ČR a má nárok, aby za něj stát v té době hradil sociální a zdravotní pojištění.

V době odstupného nebude mít ale nárok na dávky v nezaměstnanosti, ty by mohl dostávat až po uplynutí doby, po kterou mu bude vypláceno odstupné. Kdyby se mu podařilo najít si na přechodnou dobu práci formou brigády, zajímalo by mě, jak vysokou finanční částku si měsíčně může vydělat, aby mu stát dále platil sociální a zdravotní pojištění a zda přitom může být dále v evidenci úřadu práce a jak dlouhou dobu? A pokud by si vydělával formou brigády, jak je to s vyplácením odstupného od bývalého zaměstnavatele - zda mu současně bude vypláceno a zda to má nějaký vliv na placení zdravotního a sociálního pojištění státem či zda by si obě pojištění pak nemusel hradit sám? Děkuji za odpověď, s pozdravem Soňa.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže se Vašemu bratrovi nepodaří najít navazující zaměstnání, může se do tří pracovních dní od skončení stávajícího zaměstnání zaevidovat jako uchazeč o zaměstnání na úřadě práce v místě svého bydliště. Jak správně uvádíte, na čerpání podpory v nezaměstnanosti bude mít nárok až po vyčerpání odstupného vyplaceného ze zaměstnání. Během celé evidence na úřadě práce za něj bude stát hradit zdravotní pojištění. Doba, po kterou bude pobírat podporu v nezaměstnanosti, se mu bude také počítat jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod. Hrazení sociálního pojištění jinak povinné není, takže s jeho hrazením si Váš bratr nemusí dělat starosti.
Během evidence na úřadě práce může Váš bratr vykonávat výdělečnou činnost na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti (ne na základě dohody o provedení práce), pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Minimální mzda činí v současné době 14 600 Kč, Váš bratr si tedy během evidence na úřadě práce může vydělat maximálně 7 300 Kč hrubého, zdravotní pojištění za něj bude hrazenou po celou dobu evidence, tedy i během brigády. Výkon výdělečné činnosti je Váš bratr povinen oznámit úřadu práce při žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti. Váš bratr bude dále povinen ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.
Pokud bude mít Váš bratr během evidence na úřadě práce brigádu, pak během doby, kdy bude mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti na výkon brigády, nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Doporučuji tedy Vašemu bratrovi uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti na krátký časový úsek, následně výkon brigády ukončit (přerušit) a pobírat podporu v nezaměstnanosti, která bude pravděpodobně vyšší než maximální možný výdělek z brigády (7.300 Kč hrubého).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.