Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na vás s následujícím dotazem, ktery dle mého názoru patří jednak do problematiky pracovního práva, ale i do problematiky sociálního zabezpečení (které s tímto právem má souvislost). Před cca měsícem (nyní 7/2020) jsem (po řádném čtyřletém studiu) ukončil maturitní zkouškou svá studia na SŠ.

Ke studiu na VŠ jsem nebyl přijat. Rozhodl jsem se proto v září 2020 nastoupit do zaměstnání. Začátkem července 2020 mi však byla diagnostikována onkologická diagnóza (v současné době procházím sérií vyšetření nutných před chemoterapií). Od 1.9.2020 ztrácím status studenta (státního pojištěnce) na ÚP (jako uchazeč o zaměstnání) se přihlásit nemohu, neboť budu po sérii chemoterapií a pracovat pro mě nebude možné. Do zaměstnání (kde musí pracovní lékař schválit přijetí - což v době akutní onkol. léčby asi nikdo neudělá) také nastoupit nemohu. Představa, že zůstávám zcela bez příjmů a naopak hradím pojištění + doplatky na léky je v mých 19 letech docela drastická. Prosím poraďte jak (a s kým) tuto situaci řešit. Nerad bych,, promeškal" nějaké lhůty (pro platbu zdrav. nebo soc. pojištění atp.). Děkuji za zodpovězení mého komplikovaného dotazu.

 

ODPOVĚĎ:
Jak ve svém dotazu správně uvádíte, do 31.8. jste z hlediska zákona považován za nezaopatřené dítě (máte status studenta) a tudíž je za Vás hrazeno povinné zdravotní pojištění. Hrazení sociálního (důchodového) pojištění je dobrovolné, nikoliv povinné, takže jeho hrazení nemusíte v tuto chvíli řešit. Od 1.9. bude ale zapotřebí řešit zdravotní pojištění. V tomto případě máte dvě možnosti: buď se zaevidovat na úřadě práce, nebo si zdravotní pojištění hradit sám. Evidence na úřadě práce bude možná za předpokladu, že v době zařazení do evidence nebudete v dočasné pracovní neschopnosti. Pokud by Vás lékař uznal práce neschopným ještě v době prázdnin, kdy budete považován za studenta, bude evidence na úřadě práce možná až po skončení pracovní neschopnosti. Pokud ale pracovní neschopnost vznikne až poté, co se zaevidujete na úřadě práce, pak je zapotřebí tuto skutečnost úřadu práce doložit, ale v evidenci můžete zůstat a zdravotní pojištění za Vás bude i nadále hrazeno. Další možností je přihlásit se u své zdravotní pojišťovny jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a hradit si zdravotní pojištění sám. V tomto případě činí výše pojistného 13,5% z minimální mzdy, což v roce 2020 představuje částku 1 971 Kč měsíčně.
Co se týče nároku na sociální dávky, bohužel jste ke své finanční situaci nenapsal nic bližšího, takže mohu odpovědět pouze obecně. Pokud jste vlastníkem či nájemcem bytu/domu (podnájem nestačí), ve kterém máte trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení, můžete si požádat o příspěvek na bydlení. Pro nárok na příspěvek je zapotřebí doložit příjmy a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Dále by připadaly v úvahu dávky pomoci v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Při žádosti o tyto dávky je zapotřebí kromě příjmů doložit také prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech. To znamená, že úřad práce bude zajímat, zda vlastníte nějaký majetek, zda máte peníze na bankovním účtu nebo zda máte uzavřené stavební spoření nebo životní či penzijní pojištění. Pokud byste získal nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi, pak by za Vás zdravotní pojištění hradil stát i bez evidence na úřadě práce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.