Počet stránek ve webu: 41.896

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem 08/2018-08/2019 na dlouhodobé pracovní neschopnosti, podpůrčí doba mi končí v září 2019. Nyní jsem zažádala o prodloužení podpůrčí doby o 3 měsíce. V případě, že by mé žádosti nebylo vyhověno, chtěla bych, z důvodu, že nejsem schopna zatím práci plně vykonávat, zažádat lékařku o vypsání nové neschopenky s jinou diagnózou a to i za cenu, že by mi nebyla uznána nová podpůrčí doba a tím pádem výplata nemocenských dávek.

Pokud mi lékař bude muset ukončit nynější neschopenku jeden den, zda hned od druhého dne si mohu nechat jinou lékařkou vystavit novou neschopenku či zda musím na jeden den nastoupit do současného zaměstnání? Dozvěděla jsem se z různých institucí různé odpovědi, proto se obracím na vás. V případě, že bych měla vystavenou novou neschopenku, ať už by mi nemocenské dávky přiznali či nepřiznali, stát za mě bude platit sociální a zdravotní pojištění? Děkuji za odpověďi. S pozdravem Leona.

 

ODPOVĚĎ:
Doba trvání dočasné pracovní neschopnosti a délka čerpání podpůrčí doby jsou dvě odlišné věci. Zatímco doba čerpání podpůrčí doby je za zákona o nemocenském pojištění omezena na 380 kalendářních dní a poté je nutné žádat o její prodloužení, doba trvání dočasné pracovní neschopnosti není ze zákona nijak omezena. Může tedy dojít také k situaci, že budete nadále uznána dočasně práce neschopnou, ale nebudete čerpat nemocenské dávky (nebude Vám prodloužena podpůrčí doba). Pokud by tato situace nastala, další možností je požádat si o přiznání invalidního důchodu. Jestliže by Vám byl invalidní důchod přiznán, Váš ošetřující lékař by měl povinnost ukončit Vaši pracovní neschopnost do 30 dní ode dne uznání invalidity.
Pokud dojde ke změně Vašeho zdravotního stavu a nová diagnóza bude vyžadovat vznik další pracovní neschopnosti, není nutné kvůli tomu nastupovat zpět do zaměstnání. V takovém případě ale musíte počítat s tím, že vzhledem k tomu, že máte vyčerpanou podpůrčí dobu, nebudete moci při nové pracovní neschopnosti pobírat nemocenské dávky.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.