Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj otec narozený 23.3.1940 nastoupil do zaměstnání ve 14 letech a 7 měsících. Odpracoval 44 let a 225 dnů. Odešel do předčasného důchodu k 1.4. 1999. Je uvedeno, že mu chybí 663 dnů. Má zkrácený důchod i přes to, že pracoval od 14 let? Má právo na plný důchod, když odpracoval tolik let? Popřípadě na nějakou zpětnou náhradu? Děkuji, Drahoslava.

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na řádný starobní důchod je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky:
a) získat potřebnou dobu pojištění a
b) dosáhnout důchodového věku.
Pokud Váš otec pracoval od 14 let, ale dle vyjádření České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) mu chybí určitá doba pojištění, je možné, že ČSSZ některé doby pojištění Vašeho otce neeviduje. Váš otec si může požádat o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění, ze kterého bude patrné, které doby pojištění Vašeho otce ČSSZ eviduje a které nikoliv. Pokud zjistíte, že některé doby pojištění v evidenci ČSSZ chybí, je možné je dodatečně doložit.
Jak již bylo uvedeno, další podmínkou pro získání nároku na řádný starobní důchod je dosažení důchodového věku. Jestliže se Váš otec narodil v roce 1940, činí jeho důchodový věk 60 let a 10 měsíců. Do řádného důchodu měl tedy odejít až v lednu 2001. Pokud odešel do důchodu už v dubnu 1999, jedná se v jeho případě o předčasný důchod, který je trvale krácený. I podle současné právní úpravy totiž platí, že pokud člověk sice získá potřebnou dobu pojištění, ale požádá si o důchod dříve, než dosáhne důchodového věku, je jeho důchod trvale krácený. Přiznání předčasného trvale kráceného důchodu totiž vylučuje nárok na řádný starobní důchod.
Je tedy možné, že hlavní problém nebude v chybějící době pojištění, ale v tom, že žádost o důchod byla v případě Vašeho otce podána příliš brzy. V případě jakýchkoliv nejasností a možnosti přezkoumání otcova důchodu doporučuji obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení v místě otcova bydliště nebo přímo na ČSSZ.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Krácený předčasný důchod i když důchodce pracoval již od neletilosti (od 14 let)
  • Práce před 18. rokem věku a vliv na dosažení důchodového věku
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.