Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od ČSSZ pobírám příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení. Může mi sociální odbor vzít příspěvek na živobytí v případě, kdy udělá namátkovou kontrolu v místě mého bydliště a já nejsem doma? Děkuji, Margita.

ODPOVĚĎ:
Příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí Vám nevyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), ale Úřad práce České republiky. Příspěvek na bydlení patří mezi dávky státní sociální podpory. Při poskytování těchto dávek jsou testovány příjmy žadatele, ale není prováděno sociální šetření v jeho domácnosti, zjišťován jeho majetek apod. Skutečnost, že Vás pracovníci úřadu práce nezastihli doma, tedy nebude mít na výplatu příspěvku na bydlení žádný vliv.
Příspěvek na živobytí je dávkou pomoci v hmotné nouzi a u těchto dávek bývá prováděno sociální šetření za účelem zjištění celkové sociální a majetkové situace žadatele. Podle § 63 zákona o pomoci v hmotné nouzi jsou zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi (úřadů práce) na základě souhlasu žadatele o dávku oprávněni vstupovat do obydlí s cílem provádět sociální šetření. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním vydaným příslušným úřadem práce jako doložkou služebního průkazu. Pokud žadatel o dávku nedá souhlas se vstupem do obydlí a znemožní provedení sociálního šetření, může jim být žádost o dávku zamítnuta nebo dávka odejmuta, popřípadě snížena její výše.

Pokud Vás zaměstnanci úřadu práce nezastihli doma, je možné, že Vás o příští návštěvě předem vyrozumí – napíší Vám, kterého dne a v jakém časovém rozmezí se na sociální šetření dostaví. Samotná skutečnost, že Vás nezastihli doma, není důvodem pro odebrání dávky. Aby Vám úřad práce mohl dávku odejmout, muselo by jít z Vaší strany o záměrné, účelové jednání – musela byste zmařit provedení sociálního šetření například tím, že byste zaměstnance odmítla pustit do bytu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může žadatel o pomoc v hmotné nouzi nepustit zaměstnance orgánu pomoci v hmotné nouzi (úřadů práce) do bydliště, obydlí aniž by ztratil šanci získat příspěvek na živobytí?
  • Musí žadatel o dávku hmotné nouze (příspěvek na živobyti) vpustit pracovníka Úřadu práce do svého bytu?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.