Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu týkající se příspěvku na bydlení. V domě v osobním vlastnictví žijí dvě rodiny. Dům je v majetku jedné z nich (2 dospělí + 1 dítě). Je možné, aby druhá rodina (1 dospělý + 2 děti) měla nárok na příspěvek na bydlení a co je k tomu případně třeba doložit? Děkuji, Ema.

ODPOVĚĎ:
Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník či nájemce bytu nebo domu, ve kterém má trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) příjmů jeho domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. K žádostí o příspěvek na bydlení je zapotřebí doložit příjmy všech osob, které v bytě/domě mají trvalé bydliště, a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Pokud v domě má trvalé bydliště i rodina vlastníci dům, bude zapotřebí požádat úřad práce o jejich vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob – jinak by bylo zapotřebí úřadu práce doložit i jejich příjmy.
Aby mohla druhá rodina žádat o příspěvek na bydlení, musel by se dospělý člen rodiny nejprve stát nájemcem domu – uzavřít s majitelem domu nájemní smlouvu – a mít zde trvalé bydliště. K žádosti o příspěvek na bydlení je ale zapotřebí doložit také podrobné vyúčtování plateb za vodu, elektřinu, plyn apod. Je tedy zapotřebí, aby obě domácnosti hospodařily samostatně – aby i druhá domácnost měla svůj samostatný vodoměr, elektroměr, plynoměr apod. , aby bylo možné prokázat, kolik spotřebuje vody, plynu, elektřiny a kolik za tyto energie platí.
Pokud by druhá domácnost nemohla toto podrobné vyúčtování doložit, o příspěvek na bydlení by nemohla žádat. Pokud náklady na energie hradí obě domácnosti společně, mohl (a) by o příspěvek na bydlení požádat majitel (ka) domu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Co je potřeba doložit k příspěvku na bydlení (trvalý pobyt, vlastní vodoměr, elektroměr, plynoměr)
  • Bydlení u přátel a nárok na příspěvek na bydlení

 

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.