Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podařilo se nám (spolku) získat unikátní soubor historických fotografií z období 1930-1990. Jsou na nich zachyceny kulturní akce (masopusty, zábavy, máje apod.) a samozřejmě mj. osoby naší obce na těchto akcích, některé žijící, některé již ne. Fotografie mapují společenský život v obci. Všechny fotografie jsou pořízeny na veřejných akcích pořádaných většinou obcí, na veřejných prostranstvích.

Žádná fotografie nezachycuje osoby v "dehonestujících" pozicích. S majitelem fotografií máme sepsanou smlouvu (souhlas) s použitím pro potřeby spolku, tam problém není, fakticky nám je poskytl. Můžeme tyto fotografie po digitalizaci a začlenění do prezentací bez obav prezentovat, promítat na akcích spolku, pro veřejnost, které pořádáme? Můžeme je bez obav uveřejňovat na našich stránkách? Jak jsem psal, od majitele souhlas máme, jedná se ale např. o potomky zemřelých lidí, popř. žijící osoby, aby od nich nevznikl problém. Děkuji, Radomír.

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že Váš záměr je možné oprávněně realizovat, a to za splnění níže uvedených podmínek.
V obecné rovině (dle § 85/1 občanského zákoníku) platí, že rozšiřovat podobu člověka (typicky jeho fotografii) je možné jen s jeho svolením.
Z tohoto pravidla však existuje výjimka, která je pro Váš záměr klíčová. Dle § 85/2 občanského zákoníku totiž platí, že svolí-li někdo k zobrazení své podoby (typicky vyfotografováním) za okolností, z nichž je zřejmé, že toto zobrazení bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.
Pokud tedy byly předmětné fotografie pořízeny na obecních akcích zpravidla slavnostního rázu, kde se fotografovalo, muselo být všem účastníkům takových akcí zřejmé, že mohou být rovněž vyfotografováni a takto pořízené fotografie mohou být dále šířeny (rozmnožovány a zveřejňovány).
I výše uvedená výjimka (§ 85/2 občanského zákoníku) má samozřejmě svou zákonnou limitaci. Dle § 90 občanského zákoníku nesmí být zákonný důvod k použití podobizny využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.

V tomto ohledu je tedy podstatné:
a/ jakým způsobem jsou lidé na předmětných fotografiích zachyceni (v tomto ohledu uvádíte, že fotografie jsou po obsahové stránce nezávadné) a
b/ jakým způsobem (při jakých příležitostech, za jakým účelem a za jakých okolností) budou fotografie (resp. jejich digitalizované podoby) Vaším spolkem prezentovány (podstatný je tedy nejen obsah předmětných fotografií, nýbrž i okolnosti jejich použití).

Přestože výše citovaný občanský zákoník je účinný od 1. 1. 2014, jsou uvedená pravidla použitelná rovněž na rozšiřování fotografií, které byly pořízeny před tímto datem.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Kdy není nutný souhlas, svolení fotografovaného se zveřejněním jeho fotek, fotografií?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.