Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Které osobní údaje o vlastnících bytových jednotek eviduje výbor Společenství vlastníků ze zákona (podle kterého – č. §)? Eviduje tytéž údaje i o osobě, které vlastník udělil plnou moc k zastupování? Může výbor předat tyto osobní údaje správci Společenství? Děkuji, Tobiáš.

ODPOVĚĎ:
V souladu s ustanovením § 1177 zákona č. 89/2012. Sb. , občanský zákoník, společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) vede seznam vlastníků jednotek, v němž kromě jména eviduje adresu trvalého bydliště.
Pro účely správy domu pak SVJ může v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů, provádět zpracování osobních údajů společníků v nezbytně nutném rozsahu bez jejich souhlasu.
Jestliže někdo přijme plnou moc k zastupování, znamená to, že jedná za zmocnitele a musí počítat s tím, že (pouze) za tímto účelem bude také nakládáno s jeho osobními údaji.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Plná moc na zastupování na schůzi SVJ - může SVJ shromažďovat informace o zplnomocněné osobě?