Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 2015 jsem pronajímala byt paní Novákové, která dostávala od "sociálky" příspěvek na bydlení. Protože ve smlouvě nemám zmínku o přeplatcích (v čl. 3. této smlouvy máme pouze uvedenou zmínku o nedoplatcích) musela jsem každý rok dávat paní Novákové v případě přeplatků pro potřeby sociálky potvrzení, že jí přeplatky nevracím.

Vše bylo v pořádku až do roku 2018, kdy bylo v dubnu sociálkou paní Novákové řečeno, že je změna v "nějakém" zákoně a tím pádem já jí musím veškeré přeplatky vrátit, protože je po ní sociálka bude vyžadovat a strhne jí to bez ohledu na to, zda jí je já vrátím či nikoliv. Chtěla jsem se tedy zeptat, jestli je pravda, že se opravdu ten jakýsi zákon změnil, údajně to mělo být v březnu 2018 a pokud ano, tak jestli je možné, že sociálka může požadovat zpětně vlastně přeplatek za rok 2017, když změna v zákoně proběhla v březnu 2018 a také jestli, přestože nebo protože ve smlouvě o přeplatcích nemám ani zmínku, jsem povinna ten přeplatek paní Novákové opravdu podle tohoto zmíněného zákona vrátit. Údajně jí bylo řečeno, že by ho po mě mohla vymáhat i soudně. Děkuji, Jiřina

ODPOVĚĎ:
Pokud máte ve smlouvě sjednáno, že přeplatky se nevrací, pak se nevrací. Na uvedenou situaci lze vztáhnout § 2252 Občanského zákoníku, který stanoví, že
(1) Požádá-li o to nájemce, umožní mu pronajímatel zpravidla nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období nahlédnout do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý kalendářní rok, jakož i pořídit si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie; totéž platí o dokladech týkajících se účtovaných nákladů.
(2) Nedoplatek i přeplatek záloh na poskytnuté služby jsou splatné k témuž dni; není-li ujednána jiná doba, jsou splatné do tří měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.
Pokud by po Vás někdo chtěl přeplatek vrátit soudně, musí napřed poslat předžalobní upomínku. Doporučuji tedy postupovat tak, že nyní nereagujte a vyčkejte, jak se k věci bude stavět nájemnice. Nájemní smlouvu podepsala dobrovolně a pokud je v ní ujednáno, že přeplatky nevracíte, nevidím důvod, proč by se na tom mělo něco měnit. Pokud je smlouva sjednána dobrovolně a vážně, jsou její ujednání závazná pro obě smluvní strany.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vrácení přeplatku služeb nájmu a příspěvek na bydlení
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.