Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj přítel od února 2018 ve výkonu trestu. Chtěla bych ho mimosoudní cestou vyloučit ze společně posuzovanych osob. Chci se zeptat, jakou formou napsat nějaké JEHO čestné prohlášení, které by podepsal, tak abychom oficiálně byli od sebe, ale on to nepoznal. Mám z něho strach. Děkuji, Jitka

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že svého přítele chcete vyloučit z okruhu společně posuzovaných osob kvůli nároku na sociální dávky (dávky státní sociální podpory nebo dávky pomoci v hmotné nouzi. V tom případě by bylo nejlepší, kdyby se Vám podařilo získat čestné prohlášení podepsané přímo Vaším přítelem. Text tohoto prohlášení by mohl znít například takto: Já, níže podepsaný (jméno a příjmení Vašeho přítele), narozený (datum narození), trvale bytem (adresa trvalého bydliště) čestně prohlašuji, že ode dne (datum nástupu do výkonu trestu) jsem ve výkonu trestu odnětí svobody ve (vazební) věznici (adresa věznice) a od tohoto data se slečnou/paní (Vaše jméno a příjmení), narozenou (Vaše datum narození), trvale bytem (Vaše trvalé bydliště) nesdílím společnou domácnost a nehradím náklady na životní potřeby. Čestné prohlášení je zapotřebí datovat a nechat podepsat Vaším přítelem.

Pokud se Vám nepodaří získat čestné prohlášení Vašeho přítele, můžete doložit alespoň vlastní čestné prohlášení, které může znít například takto: Já, níže podepsaná, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, čestně prohlašuji, že můj partner, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště je od (datum nástupu do výkonu trestu) ve výkonu trestu odnětí svobody ve (vazební) věznici ve (adresa věznice) a od tohoto data se mnou tudíž nesdílí společnou domácnost a nehradí náklady na životní potřeby. Opět připojte datum a svůj podpis. Toto čestné prohlášení přiložte k žádosti o sociální dávky a požádejte úřad práce o vyloučení Vašeho partnera z okruhu společně posuzovaných osob.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob kvůli nároku na sociální dávky - jak to udělat bez vědomí posuzované osoby
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.