Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Trvalý pobyt mám na SR, zamestnávateľa V ČR. Pracujem v ČR už od února 2014, teraz so zmluvou na dobu neurčitú. Momentálne som tehotná a plánujem sa 2018 pred očakávaným pôrodom presťahovať za priateľom do Nemecka, kde budeme naše dieťa vychovávať.

Vôbec neviem ako mám postupovať v prípade materské a rodičovského príspevku, čítala som, že na ne nebudem mať nárok z dôvodu, že náš pobyt bude mimo ČR. Ako je to v prípade soc. a zdravotného zabezpečenia, bude mi ďalej platené z ČR alebo budem musieť platiť ja sama v Nemecku? Doba materskej a rodičovskej je v Nemecku odlišná ako v ČR, ktorým štátom sa to potom bude riadiť? Prosím aj o pomoc v prípade vybavovania dokumentov, kde čo nahlásiť, odhlásiť? Veľmi pekne ďakujem, Karla.

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a být nemocensky pojištěná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní od ukončení posledního zaměstnání. Jestliže tyto podmínky splňujete, nárok na peněžitou pomoc v mateřství by Vám měl vzniknout. Před odjezdem do zahraničí můžete požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o zasílání PPM do Německa. Pokud Váš přítel pracuje v Německu, doporučuji informovat se, zda by mu vznikl nárok na obdobnou dávku v Německu a zda by její čerpání nebylo výhodnější než čerpání PPM z ČR. Pokud totiž vzniká nárok na dávky v různých zemích EU, je dávky vyplácena primárně tou zemí, kde rodina žije, což bude ve Vašem případě Německo.  
Dávky státní sociální podpory, mezi které patří i rodičovský příspěvek, náleží těm fyzickým osobám, které jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu nebo mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince. Další podmínkou pro nárok na dávky je, že tyto osoby mají na území České republiky bydliště, to znamená, že zde fyzicky žijí. Jestliže nemáte trvalé bydliště v České republice, ale na Slovensku a navíc se už před porodem přestěhujete z České republiky do Německa, nárok na rodičovský příspěvek v České republice Vám z výše uvedených důvodů nevznikne. Opět tedy doporučuji informovat se, zda Vašemu partnerovi či Vám vznikne nárok na obdobné dávky v Německu.
Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou zdravotně pojištěny osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky a také osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky. Jestliže nemáte trvalá pobyt v České republice, Vaše zdravotní pojištění zanikne ve chvíli, kdy přestanete být zaměstnancem.
Dále platí, že pojištěnec není povinen platit pojistné na zdravotní pojištění po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině. Pro účely zdravotního pojištění se o dlouhodobý pobyt v cizině jedná tehdy, pokud nepřetržitý pobyt v cizině trvá nejméně šest měsíců. Jestliže tedy budete v Německu pobývat dlouhodobě, měla byste se před odjezdem do Německa u Vaší zdravotní pojišťovny odhlásit ze zdravotního pojištění. Písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině je možné zdravotní pojišťovně doručit i ze zahraničí.
Podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení jsou plátci pojistného zaměstnavatelé a zaměstnanci v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly předmětem daně z příjmu a nejsou od této daně osvobozeny. Sociální pojištění za Vás v České republice bude určitě hrazeno do té doby, dokud budete mít příjem ze závislé činnosti od Vašeho zaměstnavatele.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Kdo má nárok na mateřskou, peněžitou podporu v mateřství, PPM
  • Podmínky pro získání mateřské, PPM, peněžité podpory v mateřství
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.