Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel má syna, který je živnostník. Dělá sám na sebe. Teď velmi vážně onemocněl. Odhlásil se z podnikání a na úřadu práce ho nechtějí vzít, jelikož má od lékaře potvrzení, že bude dlouhodobě v pracovní neschopnosti asi až do roku 2018. Má nárok na nemocenskou? Pojištění si platil. Jak má postupovat?

Na koho se měl nejdřív obrátit po ukončení podnikání? Dostane nějaké sociální dávky? Má dvě malé děti a manželka pracuje v obchodě. Splácejí hypotéku na byt. Sám není schopen si nic vyřídit. Přítel ho musí všude doprovázet. Moc děkuji za radu. Děkuji, Jiřina.

ODPOVĚĎ:
Podle § 25, odst. 2, písm. a) zákona o zaměstnanosti se uchazečem o zaměstnání nemůže stát fyzická osoba, která je uznána dočasně neschopnou práce. Jestliže je tedy přítelův syn v (dlouhodobé) pracovní neschopnosti, nemůže být zaevidován jako uchazeč o zaměstnání a tudíž ani nemůže pobírat podporu v  nezaměstnanosti. Co se týče nemocenských dávek, na ty má nárok tehdy, pokud si jako OSVČ platil dobrovolné nemocenské pojištění a pokud jeho pracovní neschopnost vznikla ještě v  době, kdy byl OSVČ nebo do 7 kalendářních dní od ukončení samostatné výdělečné činnosti – jedná se o tzv. ochrannou lhůtu. Ochranná lhůta neplyne z  pojištěné činnosti OSVČ, která je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Jestliže dočasná pracovní neschopnost přítelova syna vznikla ještě během podnikání nebo do 7 kalendářních dní od jeho skončení, doporučuji obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v  místě jeho bydliště se žádostí o nemocenské dávky. Pokud pracovní neschopnost vznikla později, pak přítelův syn nárok na nemocenské dávky bohužel mít nebude.
Co se týče sociálních dávek, připadaly by v  úvahu přídavky na děti, příspěvek na bydlení, v  krajním případě pak dávky pomoci v  hmotné nouzi. Na přídavky na děti má přítelův syn nárok tehdy, pokud je příjem jeho domácnosti nižší než 2,4násobek (od ledna 2018 2,7násobek) jejího životního minima. Jsou-li obě děti mladší šesti let, je životní minimum jeho domácnosti vyjádřeno částkou 9.450 Kč. V  opačném případě najdete návod na výpočet výše životního minima zde: https://www.mpsv.cz/cs/11852 Hraničním příjmem pro nárok na přídavky tak bude příjem ve výši 22.680 Kč měsíčně (od ledna 2018 pak 25.515 Kč měsíčně). Pro nárok na přídavky je zapotřebí doložit příjmy za kalendářní rok 2016, záleží tedy na výši příjmu domácnosti v  loňském roce.
Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu/domu, který v  něm má trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) příjmů jeho domácnosti nestačí k  pokrytí nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek je zapotřebí doložit příjmy všech osob, které mají v  bytě/domě trvalé bydliště a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí.
Dále by připadaly v  úvahu už jen dávky pomoci v  hmotné nouzi – základní dávkou je příspěvek na živobytí. Při žádosti o tyto dávky je ale zapotřebí kromě příjmů doložit také prohlášení o celkových majetkových a sociálních poměrech. Úřad práce tedy bude zajímat, zda syn a jeho manželka mají peníze na bankovním účtu, zda vlastní nějaký (ne) movitý majetek, zda mají uzavřené stavební spoření či životní pojištění apod. Nelze tedy předjímat, zda by synovi nárok na dávky hmotné nouze vznikl či nikoliv.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nárok na nemocenskou po ukončení podnikání - závažné onemocnění bývalého podnikatele
  • Právo na nemocenskou - bývalý podnikatel s rakovinou, nádorem, závažnou nemocí
  • Vážná nemoc a nárok na nemocenskou po ukončení podnikání ze zdravotních důvodů
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.