Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Češka s trvalým pobytem na 10 let na Slovensku. Bývalý přítel je Němec, žijící v Hessensku, DE. Přišla jsem s ním do jiného stavu, avšak jsme se v době počátku těhotenství rozešli. Rozešli jsme se v dubnu 2020, po necelém roce a půl. Já jsem se vrátila zpět do ČR, respektive na Slovensko. Můj dotaz zní, jaké si může bývalý přítel nárokovat práva na dítě, výchovu a podobně...a jaké má povinnosti vůči dítěti, tedy pokud:

1. Bude chtít být uveden jako otec dítěte?
2. Nebude chtít být uveden jako otec dítěte?
3. Jsou německá práva otců jiná než u nás v ČR, jaká? Je možné si nárokovat například střídavou péči a podobně, i když žijeme tak daleko od sebe (10 hodin autem)?
Zatím jsem mu o skutečnosti neřekla, protože mám obavu, co by mohlo nastat. Německé zákony a pravidla jsou jiná, přísná a nevím také jak bývalý partner zareaguje. Potřebuji se připravit na všechny verze, abych případné následky dokázala zvládnout. Děkuji velmi za pomoc. S pozdravem, Hana.

 

ODPOVĚĎ:
Podle zákona č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky, je-li alespoň jeden z rodičů občanem ČR, získává dítě automaticky narozením české státní občanství, bez ohledu na to, ve kterém státě se narodí.
Pokud se s otcem dítěte dohodnete, že bude uveden v rodném listu dítěte, můžete jako nesezdaní rodiče podat písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti.
Prohlášení se činí osobně před matričním úřadem, před soudem nebo na zastupitelském úřadu, tedy otec dítěte a Vy se dostavíte na úřad s požadovanými doklady.
Pak bude mít otec vůči dítěti rodičovskou zodpovědnost spočívající v péči o dítě, zejména v péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítěte, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění. Zároveň bude mít vyživovací povinnost.
Po dobu dvou let od narození dítěte můžete po otci požadovat výživné pro sebe jakožto neprovdanou matku a také příspěvek na úhradu nákladů souvisejících s těhotenstvím a porodem.
Pokud se v péči o dítě nedohodnete, pak se úpravy poměrů k nezletilému dítěti a jeho výživy můžete domáhat Vy i otec dítěte u příslušného soudu. Podle předpisů Evropské unie a mezinárodní smluv je v těchto věcech péče o nezletilé obvykle dána pravomoc soudů té země, kde má nezletilé dítě obvyklý pobyt nebo jíž je státním občanem, i když má obvyklý pobyt v cizině.
Obdobně se určení otcovství k narozenému dítěti může domáhat otec dítěte, pokud v rodném listu dítěte uveden nebude a o narození dítěte se dozví.
Pro další podrobnosti a zodpovězení Vašich otázek doporučuji obrátit se na kterýkoliv matriční úřad, na slovenský Úřad práce, sociálních věcí a rodiny, případně na právníka.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.