Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám přítelkyni, má dítě 8 let. Je již rozvedená, v rodném listě dítěte je zapsaný bývalý manžel, který ale není biologickým otcem. Bývalý manžel ji fyzicky napadal, teď by se stále chtěl stýkat s dítětem. Přítelkyně si vůbec nepřeje, aby měl bývalý manžel jakýkoliv kontakt jak s ní nebo s dítětem. Teď bude probíhat soud.

Její právník jí řekl, že kdyby do rodného listu dítěte napsala mě, tak by bývalý manžel ztratil veškerý nárok na styk s malým. Stále podotýkám, že biologický otec je jiná osoba. Bylo jí řečeno, že pokud biologický otec bude souhlasit, abych tam byl zapsaný já, tak by výmaz bývalého manžela a zároveň přepsání v rodném listu na mě neměl být větší problém. Je to opravdu tak "jednoduché" nebo tam může být nějaký zádrhel. Jaké jsou popřípadě možnosti/podmínky, aby se dal bývalý manžel vymazat z rodného listu a tím ztratit nárok na dítě a zárověň, abych tam byl zapsaný já.   Děkuji za radu.

ODPOVĚĎ:
Právník Vaší přítelkyně měl pravděpodobně na mysli postup podle § 777 nového občanského zákoníku. Ten říká, že: Narodí-li se dítě v  době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k  oběma prohlášením. Takové prohlášení se činí před soudem a návrh na zahájení soudního řízení lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte. Tento postup tedy předpokládá spolupráci bývalého manžela Vaší přítelkyně a navíc již uplynula lhůta pro podání návrhu na zahájení soudního řízení.
Otcovství dítěte je navíc již určeno – v  tomto případě by bylo zapotřebí podat nejprve návrh na popření otcovství. Matka může ale otcovství svého (bývalého) manžela popřít jen do šesti měsíců od narození dítěte, (bývalý) manžel matky dítěte nejpozději do šesti let od narození dítěte. Obě tyto popěrné lhůty už byly bohužel zmeškány. Určitou naději nabízí ještě § 792 nového občanského zákoníku: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, vyžadují-li to zájem dítěte a veřejný pořádek. Vaše přítelkyně jako matka dítěte (nebo její bývalý manžel) tedy může zkusit podat k okresnímu soudu v místě bydliště návrh (žalobu) na popření otcovství a požádat soud o prominutí zmeškání popěrné lhůty. V tomto případě rozhodně doporučuji, aby byl návrh na popření otcovství sepsán právníkem.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.