Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Snažila jsem se s biologickým otcem mého 6letého syna domluvit ohledně toho, jestli by začal na něj platit výživné. Nikdy jsme spolu nežili a já ještě před porodem prohlásila, že po něm nic chtít nebudu. Nechtěla jsem a on nic nedával. Bohužel se má situace brzy změní (začnu platit hypotéku).

Takže se obávám, že bych už sama finančně nevyšla, tak jsem chtěla, navzdory tomu, co jsem kdysi prohlásila, i navzdory své hrdosti a pocitu zklamání sama sebe, že už se asi nezvládnu o syna postarat sama, aby se i bio otec na synovi finančně podílel. Říkal, že nic nedá, že to chce údajně řešit jen soudně. A k tomu bych prosím měla pár dotazů.   Jen tedy ještě nastíním svou i jeho situaci: Oba žijeme v Moravskoslezském kraji a oba pracujeme u Policie ČR. Já jako nepolicista beru cca 18.500 Kč čistého, on nevím, ale je poměrně vysoce postavený policista, takže může mít okolo 50.000 Kč čistého. Já mám dále příjem z pronájmu bytu - to je po odečtení nákladů (daň + fond oprav) cca 3.500 Kč čistého měsíčně. Byt mám v osobním vlastnictví a mám na něj hypotéku, splácím 3.000 Kč měsíčně, resp. toto splácí můj současný partner, protože hypotéka byla brána kvůli němu. Dále mám na sebe psané auto v hodnotě cca 300.000 Kč, byť jsem ho nefinancovala (pořízeno z výše zmiňované hypotéky) ani neprovozuji já. Dále je na mě psána 1/4 pozemku současného přítele. Společné vlastnictví byla podmínka banky pro tu nově vznikající hypotéku, takže tu 1/4 jsem dostala darem, je v hodnotě cca 50.000 Kč. Platím si penzijní připojištění a je na mě psáno i stavební spoření, kam však zasílají peníze moji rodiče, kdy peníze jsou určeny pro mého syna - jejich vnuka. Žiji dlouhodobě s partnerem, který má měsíční příjem cca 35.000 Kč. Platíme rovným dílem náklady na jídlo a bydlení. Zbytek si platíme každý podle svého - každý ze svého účtu. Bydlíme momentálně na vesnici v domě mého otce. Máme v plánu stavět vlastní rodinný dům.
Bio otec je spoluvlastníkem rodinného domu (a přilehlých pozemků), na který není psána žádná hypotéka. Má manželku a vyživuje min. jedno dítě - 18letou studující dceru. S ženou vlastní min. jedno auto - nevím jaké, ani na koho je psáno. Víc o něm už nevím, nestýkáme se.
O našeho společného syna se trošku zajímal pouze v jeho prvním půl roce života. Koupil mu jediný dárek - na Vánoce 2013. Od té doby si žijeme každý svůj život, nezajímá se, nekomunikuje. Syn o bio otci zatím neví, viděl ho naposledy v tom svém cca půl roce. Mé dotazy:
1) Bere se při soudním řízení v potaz kromě příjmů (plat, pronájem bytu) i majetek - nemovitosti, auta, spoření, investice, drobné příjmy (např. z inzertního prodeje použitého zboží)?
2) Bere se v potaz finanční situace současného partnera, se kterým každý z rodičů žije?
3) Berou se v potaz dluhy - resp. jejich účel, důvod, využití? Bere se v potaz životní styl (např. dovolené)? Jestli ano, tak jak a kdo dokazuje?
4) Berou se v potaz reálné aktuální náklady na dítě? Jestli ano, jak?
Nebo obecně (za body 1 - 4) jestli se berou v potaz jen příjmy/náklady bio rodičů? Jde mi o to, jak požadovanou částku odvodit - viz bod 5.
5) Výši požadovaného výživného si do žaloby o určení otcovství stanovím sama? Podle čeho? Našla jsem totiž na internetu vzor, kde žalobce do žaloby píše konkrétní částku, ale nevím, jak ji určit, co vše zohlednit...
6) Předkládá se u soudního řízení daňové přiznání, výpisy z účtu, doklady k majetku, spoření, výdajům apod. ? Nic doložit nemám problém, jen jestli to vůbec někoho zajímá.
7) Zkoumá se, proč chci výživné až teď? Bere se v potaz, že jsem (před porodem) prohlásila, že nic nechci a najednou chci?
8) Platí se příp. testy DNA k určení otcovství? Jestli ano, kdo toto hradí? Platí se jiné náklady na soudí řízení? Někde jsem četla, že ne. Jen ať vím, s čím vším počítat.
Omlouvám se za dlouhý mail a spoustu dotazů. Bohužel nevím v mém okolí o nikom (kompetentním), koho bych se mohla zeptat osobně. Předem děkuji a přeji příjemný den. Miroslava.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem dotazu chybí jedna důležitá informace – zda je biologický otec zapsán jako otec v rodném listě syna či nikoliv. Pokud ano, ale nehradí výživné, můžete začít soudní cestou rovnou řešit otázku výživného. Jestliže ale otec v rodném listě zapsán není, bude nejprve zapotřebí k okresnímu soudu v místě synova bydliště podat návrh na určení otcovství. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) nebo občanských poraden, které nabízí své služby v každém větším městě. Soud pak zpravidla nařídí soudní jednání. Pokud domnělý biologický otec při soudním jednání své otcovství potvrdí, soud nemusí nařizovat testy DNA a může o otcovství rozhodnout i bez testů. Pokud ale domnělý biologický otec své otcovství nepotvrdí, soud velmi pravděpodobně nařídí provedení testů DNA. Jestliže otec u soudu své otcovství nepotvrdí nebo bude otcovství přímo popírat, ale testy DNA dokáží, že je otcem dítěte, měl by náklady na testy DNA hradit otec dítěte. Soud mu pak případně může uložit povinnost uhradit i Vaše soudní výlohy (náklady na advokáta apod.), pokud budete nějaké mít.
Jakmile bude otcovství určeno, můžete k soudu podat návrh na svěření syna do Vaší péče spolu s návrhem na určení výše výživného. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (Vašeho syna) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Životní úroveň dítěte pak má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Z uvedeného vyplývá, že soud při určování výše výživného nezkoumá pouze příjmy, ale i celkové majetkové poměry a životní úroveň rodičů. Soud by tedy měl přihlédnout i k příjmu nového partnera nebo manžela povinného rodiče. V návrhu na určení výživného tedy uveďte jak veškeré informace o Vašich příjmech a majetkových poměrech (včetně informace o tom, že žijete s partnerem a jeho příjmech), tak veškeré informace, které máte o otci dítěte. Protože pro soud jsou důležité i odůvodněné potřeby dítěte, uveďte také měsíční výši nákladů na výchovu a výživu Vašeho syna. Informace o Vašich příjmech a majetkových poměrech ale i výdajích doporučuji doložit příslušnými doklady.
Požadovanou výši výživného si skutečně můžete určit sama, soud ale není touto částkou vázán – může tedy určit i jinou částku. Nemusíte se tedy obávat například toho, že by soud návrh zamítl jen proto, že požadujete příliš vysoké výživné. Ohledně výživného existují tabulky Ministerstva spravedlnosti, které ale mají pro soudy pouze doporučující charakter – soudci se těmito tabulkami mohou, ale nemusí řídit. Podle těchto tabulek by výše výživného pro dítě ve věku 6 – 9 let měla činit 13 – 17% čistého příjmu povinného rodiče. Můžete se tedy při určení výše výživného touto informací inspirovat. Pokud otec výživné dosud nehradil, můžete požadovat výživné až tři roky zpětně. V návrhu nemusíte nijak zdůvodňovat, proč jste o výživné dosud nežádala a proč podáváte návrh až nyní. K Vašemu prohlášení učiněném před porodem, že od synova otce nebudete nic požadovat, by soud neměl přihlížet.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.