Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel měl milenku, se kterou se stýkal několik (prý 19 let), manžel tvrdí, že pouze 5 let. Nyní tento jeho poměr "prasknul" a milenka mi napsala dopis, ve kterém mi píše, že se na poměru k dítěti a alimentech s manželem dohodli. Manžel sice popírá, že by její 15 letý syn byl jeho, ale já trvám na testech DNA. Dítě má pravděpodobně v rodném listě jako otce uvedeného jiného muže.

Prosím o radu, jak mám postupovat, jakým způsoben zajistit ověření otcovství, předpokládám, že milenka nebude komunikovat.
Pokud by se otcovství nepotvrdilo, jeho milenka mě uvedla v omyl, touto informací mi způsobila psychickou újmu, mohu od ní žádat odškodné. Děkuji vám za radu a odpověď. Eva

 

ODPOVĚĎ:
Nejprve je třeba uvést, že pakliže není Váš manžel uveden v rodném listě dítěte jako jeho otec, pak nedisponuje k tomuto dítěti rodičovskou odpovědností tudíž ani není povinen platit výživné.
Obecně má právo podat k soudu návrh na popření otcovství pouze muž zapsaný jako otec v rodném listě dítěte (a to maximálně do 6 let věku dítěte). Dále může matka dítěte navrhnout do 6 měsíců od narození popření otcovství jejího manžela k tomuto dítěti. Tedy Vy ani Váš manžel nemáte právo popření otcovství navrhovat.
Dále pak může dle ustanovení § 793 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve výjimečných případech (vyžaduje-li to veřejný zájem dítěte a mají-li být naplněna základní lidská práva) i sám soud zahájit řízení o popření otcovství v případě, že otcovství bylo určeno tzv. souhlasným prohlášením rodičů (nemanželské dítě) a zapsaný otec být otcem nemůže. Pokud by tedy Váš manžel byl zapsán v rodném listě dítěte jako jeho otec, mohl by podat podnět k soudu na zahájení řízení o popření otcovství. Bylo by žádoucí podpořit svá tvrzení připojením vypracovaného znaleckého posudku popírajícího jeho biologické otcovství, případně se pokusit do  svého podnětu řádně uvést okolnosti, z  nichž jednoznačně vyplývá, že otcem dítěte nemůže být otec zapsaný na  základě s  matkou učiněného souhlasného prohlášení. (Stejně tak by bylo možné podat podnět k popření otcovství v případě, že by biologický otec chtěl být v rodném listě dítěte uveden jako jeho otec, pakliže byl uveden jiný muž na základě souhlasného prohlášení rodičů).
Pokud by bylo prokázáno, že Vám manželova milenka skutečně lhala o otcovství Vašeho manžela, pak by bylo možné jít cestou žaloby na ochranu osobnosti a požadovat patřičné odškodnění. Bez pomoci advokáta byste se však v takovém případě neobešla.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.