Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Snacha si našla přítele a chce odvést děti z domova aniž by byli rozvedeni. Syn s tím nesouhlasí. Může je tedy odvést z jejich domova bez synova souhlasu. Děkuji Jitka.

ODPOVĚĎ:

Dokud není péče o děti upravena rozhodnutím soudu, mají oba rodiče (Váš syn i snacha) vůči dětem stejná práva, ale i povinnosti. Vaše snacha tedy teoreticky může děti odvést z domova i bez souhlasu Vašeho syna, Váš syn ale může udělat totéž - odjet za ní a přivést děti zpět. Je jasné, že takové "přetahování o děti" by mělo negativní dopad na jejich psychiku.
Podle § 877 občanského zákoníku platí, že: Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. Za významnou záležitost se považuje mj. určení místa bydliště dítěte. Pokud by tedy snacha bez souhlasu Vašeho syna děti odvedla a tím fakticky změnila jejich bydliště, mohl by se Váš syn obrátit na soud s návrhem, aby určil, že místo bydliště dětí je v domácnosti Vašeho syna. Pokud by soud takové místo bydliště potvrdil, pak už by snacha nemohla bez synova souhlasu děti odstěhovat, protože by tím porušovala rozhodnutí soudu. Ale řešit tuto situaci rozhodnutím soudu považuji za krajní řešení, doporučuji, aby se syn se snachou pokusili na péči o děti dohodnout - v úvahu by mohla připadat například střídavá péče. Pokud jejich manželství spěje k rozvodu, v rámci rozvodového řízení budou stejně muset nejprve vyřešit péči o děti.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.