Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Odcházím od přítele, nejsme sezdáni. Máme 7-mi letou dceru. Chtěla bych mít všechno podchycené a připravené. Proto potřebuji odbornou radu. Budu vděčná za Vaši odpověď. Dotaz zní, zda je potřeba před rozchodem (odchodem) volat třeba na OSPOD a zajišťovat nějaké materiály (dohody o styku dítěte s otcem a určení výživného), nebo to vše mohu vyřešit až pár dní po odstěhování?

Je vše v pořádku, pokud dcera nebude pár dní navštěvovat školu, než ji zajistím nové školní umístění? Nemůže mě otec dcery napadnout pro zanedbávání školní docházky (péče o její vzdělávání)? Stačí škole oznámit, že již nebudeme docházet a další náležitosti dořeší s původní školou škola nová? Pokud si nejsem jistá, v jakém modu bude probíhat rozchod, je správnou variantou dítě nevystavovat tomuto nepříjemnému aktu a následné době a raději jej třeba umístit u prarodičů a pak si s ním v klidu o nastalé situaci pohovořit? Mám mít určení styku otce s dítětem za každou cenu raději podloženo psanou dohodou? Děkuji moc za Vaše rady. S pozdravem, Sandra.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud se hodláte s dcerou od přítele odstěhovat a navíc dceři změnit školu, doporučuji tuto situaci nejprve s přítelem probrat a vyžádat si jeho - pokud možno písemný souhlas. Podle § 877 občanského zákoníku totiž platí, že: Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. Za významnou záležitost se mj. považuje určení místa bydliště a volba vzdělání dítěte. Rodič nesmí bez souhlasu druhého rodiče či soudu významně změnit bydliště nezletilého dítěte. Významnou změnou bydliště dítěte je taková změna místa, kde se zdržuje, která s sebou nese změnu rodinných a sociálních vazeb. Změna bydliště spojená se změnou školy takovou významnou změnou nepochybně je.
Doporučuji tedy vše s Vaším přítelem nejprve probrat a vyžádat si jeho písemný souhlas jak se stahováním, tak se změnou školy. Pokud Vám přítel souhlas dát odmítne, můžete se obrátit na okresní soud v místě dceřina bydliště, aby svým rozhodnutím přítelův souhlas nahradil. Do doby, než získáte přítelův souhlas nebo rozhodnutí soudu, nedoporučuji realizovat ani stěhování, ani změnu školy. Pokud byste se s dcerou odstěhovala nebo jí změnila školu bez přítelova souhlasu, mohl by se na soud naopak obrátit Váš přítel, protože by se jednalo o zásah do jeho práv.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.