Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S bývalou přítelkyní máme společného potomka, chlapce, nyní 3 roky. Na začátku říkám, že ještě nemáme žádné rozhodnutí pravomocným orgánem o svěření a péči o dítě. K dotazu: nejsme schopni se domluvit na péči o nezletilé dítě. Na dítě platím řádně výživné a to 5.000 Kč od jeho půl roku života. Na toto výživné jsem používal své úspory, protože vzhledem ke svému měsíčnímu příjmu, bych si toto nemohl dovolit, ale chtěl jsem, aby dítě bylo zabezpečené.

Dítě bydlí u matky a má tam také trvalé bydliště. Jeho matka mi neustále vyčítá, že dítě bydlí u ní a já, že jsem jako jeho otec, dítěti nezajistil bydlení a že je to moje povinnost. Sám bydlím v pronájmu v malém bytě a vlastní bydlení si nyní dovolit nemohu.   Dále je dítě opakovaně nemocné a jeho matka mi opakovaně přikazuje, kdy si ho musím brát k sobě a to i v době jeho nemoci. Odborník nejsem, ale myslím si, že v případě, že dítě je nemocné, tak by mělo zůstat v místě trvalého bydliště (doma) a ne, aby s ním bylo vláčeno mezi rodiči (byty). Jeho matka argumentuje tím, že i ona musí docházet do zaměstnání.   Se synem se stýkám, platím výživné + plno dalších věcí okolo jeho potřeb. Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli já jako otec mám tedy povinnost zajišťovat jeho matce bydlení, když syn žije u ní a jestli mám dále povinnost si brát takto malé dítě k sobě do bytu, pokud je dítě v tu danou chvíli nemocné? Rozumím tomu, že tyto skutečnosti dále upravuje soud a vydává opatření, kterých se potom musí oba rodiče striktně držet. Nevím jaká je běžná praxe v těchto případech, ještě před rozhodnutím soudu, proto se obracím na Vás, jestli by bylo možné mi k tomu sdělit nějaké podrobnější informace. Děkuji moc za odpověď. Čeněk.

 

ODPOVĚĎ:
Základní odpověď na Vaši otázku zní, že do doby, dokud není péče o dítě upravena rozhodnutím soudu, je veškerá péče o dítě věc dohody obou rodičů. Občanský zákoník totiž upravuje péči o dítě jen velmi obecně, když říká, že: Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Oba rodiče tedy mají právo, ale i povinnost o dítě pečovat, podílet se na jeho výchově apod.
Co se týče bydliště, rodiče by se měli na bydlišti dítěte především dohodnout. Pokud rodiče žijí ve společné domácnosti, má dítě zpravidla jedno bydliště společné s rodiči, ale pokud rodiče žijí odděleně a mají dítě ve střídavé péči, je celkem běžné, že má dítě dvě bydliště a střídavě bydlí u obou rodičů. Zákon Vám tedy neukládá povinnost zajistit matce dítěte bydliště, pouze říká, že byste se měli být schopni na místě bydliště dítěte dohodnout.
Co se týče nemoci, ta může mít různou intenzitu. Souhlasím s tím, že například dítě s horečkou bych mezi dvěma domácnostmi nepřesouvala, pokud by to nebylo nezbytně nutné. Naproti tomu ale mírný kašel nebo rýma nebrání tomu, aby se rodiče při péči o (nemocné) dítě vystřídali. Není zcela spravedlivé po matce požadovat, aby se v případě nemoci dítěte vždy uvolňovala ze zaměstnání ona (obzvlášť pokud je dítě nemocné často), měli byste se v péči o dítě střídat. Jak již bylo uvedeno výše, do doby soudního rozhodnutí je vše věcí dohody mezi rodiči.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.