Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o informaci, zda je nutný k provedení medicínského zákroku, který se netýká bezprostředního ohrožení života dítěte, souhlas obou z rodičů. Děkuji, Jaroslav.

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Ne, souhlas obou rodičů zapotřebí není.
Dle současné právní úpravy postačuje, aby byl souhlas k poskytnutí zdravotní péče (a to neodkladné, akutní i zcela běžné – plánované) udělen pouze jediným rodičem nezletilého pacienta. V § 35 zákona o zdravotních službách (který se věnuje poskytování zdravotní péče nezletilým) se totiž nepraví nic o tom, že by v některých případech byl vyžadován souhlas obou rodičů.
To, že k poskytnutí zdravotní péče nezletilému pacientovi postačí souhlas jediného rodiče (zákonného zástupce) vyplývá rovněž z § 93/2, § 94/2 či § 100 občanského zákoníku.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že souhlas obou rodičů byl v minulosti vyžadován v případě, že nezletilému pacientovi měly být poskytnuty zdravotní služby, které mohly podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav nezletilého pacienta nebo kvalitu jeho života. Tento požadavek však byl z právní úpravy odstraněn, a to ke dni 13. 3. 2013 (stalo se tak zákonem č. 66/2013 Sb.).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 66/2013 Sb. , kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.