Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po rozvodu jsem umožnila dětem (dcery ve věku 10 a 11 let) na jejich vlastní žádost odstěhovat se s jejich otcem do jeho rodiště ve Francii. Před odstěhováním v červenci 2018 jsme uzavřeli dohodu na první školní rok 2018-2019, ve které byly specifikovány některé základní povinnosti otce.

Primárně se jednalo o zasílání výsledků ze školy, zdravotního stavu a umožnění styku s dětmi prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Otec poslal výsledky v polovině školního roku, dále však ze své iniciativy nekomunikuje. Výsledky dětí z konce školního roku ani po opakované výzvě neposlal. Ve styku jinak nebrání a je i ochoten děti v době školních prázdnin děti dovést do České repobliky, pokud je o to požádán. Po roce tohoto uspořádání jsem chtěla dohodu obnovit resp. aktualizovat. Postrádám bližší informace o dětech jako je např. jejich účast na některých vystoupeních, sportovních a jiných akcích, případně zájmových kroužcích atd. Také jsem chtěla materiály typu videa a fotografie. Dohodu jsem aktualizovala a poslala. Otec však dohodu na další školní rok odmítá podepsat a odmítá poskytovat jiné informace/materiály nad rámec stanoveného – výsledky ve škole (a ani tyto zatím neposlal). Chci se tedy zeptat, jaké jsou další možné kroky, které je možné podniknout, jaký soud by měl o věci rozhodovat (předchozí záležitosti byly řešeny u soudu v ČR). Vzhledem k tomu, že dohoda byla na předchozí školní rok a současný stav tedy není žádnou novou dohodou pokryt (a z mého pohledu je nevyhovující), je možné toto zohlednit a vyžadovat nebo platí dohoda původní pokud tato není napadnuta? Předem děkuji Gábina.

 

ODPOVĚĎ:
Jako rodič máte samozřejmě právo na styk se svými dětmi – tedy být se svými dětmi v kontaktu. Tento kontakt může být uskutečňován formou návštěv, pobytu dětí u rodiče nebo také nepřímo prostřednictvím moderních komunikačních prostředků – například telefon, e-mail nebo Skype. Povinností rodiče, který má děti v péči, je řádně děti na styk připravit a s druhým rodičem spolupracovat. Do výše uvedeného práva na styk s dětmi je zahrnováno také právo na informace o dítěti (jeho zdravotním a psychickém stavu, školních výsledcích, zájmech apod.), které by měl pečující rodič druhému rodiči pravidelně poskytovat.
V České republice nemusí být právo styku upraveno soudně, pokud se rodiče na kontaktu s dítětem dohodnou. V případě, že se rodiče dohodnout nedokáží (Vámi zmiňovaná neochota exmanžela prodloužit/aktualizovat dohodu), může rozhodnout soud. Jestliže Vaše děti žijí v zahraničí, je příslušným soudem soud v místě jejich obvyklého bydliště. Ve Vašem případě tedy doporučuji obrátit se na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně – www.umpod.cz. Úřadu zašlete text dohody, kterou jste s exmanželem uzavřeli, a popis současné situace včetně informace o tom, že otec neplní některé povinnosti v dohodě stanovené (například informace o zasílání školních výsledků dětí). Pracovníci Úřadu celou záležitost posoudí a zašlou Vám informace a pokyny pro vypracování dokumentů potřebných k zajištění práva styku s dětmi v zahraničí.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.