Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Za svobodna jsem koupila družstevní byt. Poté jsem se vdala, byt ale zůstal jako družstevní a do osobního vlastnictví jsem jej nepřevedli. Nyní se budeme rozvádět. Manžel však nechce byt opustit a považuje ho za svůj, přestože do něj prokazatelně žádné finanční prostředky neinvestoval, platby za byt chodí po celou dobu z mého účtu.

Ráda bych se zeptala, kdo má na byt při sporném rozvodu právo, zda by se v případě převodu do osobního vlastnictví stal byt majetkem i manžela (nebo mám nárok, aby byl výlučně můj)? Děkuji, Pokorná.

 

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
družstevní byt jste nabyla ještě před uzavřením manželství, proto je Vaším výlučným majetkem a nenáleží do společného jmění manželů. Pokud jde o jeho převod do osobního vlastnictví, jedná se o majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do jeho výlučného vlastnictví a tedy i po této změně právního režimu vlastnictví bude byt ve Vašem výlučném vlastnictví. Rozdělení společného majetku při rozvodovém řízení se tedy nebude týkat předmětného bytu.
Po dobu manželství má však Váš manžel ve vztahu k Vašemu družstevnímu bytu tzv. právo bydlení manžela vymezené v  ustanovení  § 744  zákona 89/2012, občanský zákoník. Dle tohoto ustanovení má manžel, kterému svědčí právo bydlení, právo užívat prostor, ve kterém se obydlí manželů nachází. Druhý manžel, který má výhradní právo prostor užívat a  od jehož práva je právo bydlení odvozeno, je povinen toto užívání strpět a  není oprávněn se za trvání manželství domáhat vyklizení oprávněného manžela. Z uvedeného tedy vyplývá, že po dobu trvání manželství nemůžete manželovi bránit v užívání bytu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.