Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracovní poměr (HPP) byl zrušen ve zkušební době dne 17.6.2019, a to ke dni 24.6.2019. Dne 24.6.2019 nastala pracovní neschopnost. Zaměstnavatel neproplatil prvních 14 dnů nemocenské (náhradu mzdy) a považuje pracovní poměr za ukončený. K dnešnímu dni (21.11.) neodevzdal zaměstnanci zápočtový list.

Pracovní neschopnost stále trvá a zaměstnanec zasílá zaměstnavateli stále každý měsíc lístek na peníze. Je zrušení PP oprávněné?

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže zaměstnavatel projeví vůli zrušit pracovní poměr ve zkušební době, učiní a doručí příslušný právní úkon – oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době - zaměstnanci v situaci, kdy se nenachází v prvních 14 kalendářních dnech (dočasné) pracovní neschopnosti nebo karantény a jsou-li jinak splněny další podmínky stanovené zákoníkem práce, nedochází k porušení zákazu zrušení pracovního poměru ve zkušební době a pracovní poměr platně skončí, i když zaměstnanec případně následně ještě za trvání (před skončením) pracovního poměru bude uznán práce neschopným.
Jinak řečeno, pokud je zrušení ve zkušební době doručeno před počátkem pracovní neschopnosti, ke skončení pracovního poměru dojde.
Podle mého názoru tedy pracovní poměr skončil dne 24. 6. a měly být učiněny všechny úkony související se skončení pracovního poměru, včetně vydání zápočtového listu.