Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem v zaměstnaneckém poměru 2014-2019. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nyní jsem na neschopence a zajímalo by mne několik informací. Zda je možné při pracovní neschopnosti ukončit PP dohodou? A pokud ne dohodou, tak výpovědí ze strany zaměstnance? Pokud by se jednalo o ukončení PP dohodou, jaké jsou podmínky, pokud bych chtěla ukončit ze závažných důvodů – povinné školní docházce dítěte?

Je tam nějaká věková hranice u dětí a jak se to případně do dohody píše, aby nebyla krácena podpora na ÚP, a případně na ÚP se musí něco dokládat ohledně školní docházky? Výše podpory se počítá z průměrného měsíčního čistého výdělku za jaké období? Pokud bych já jako zaměstnanec dala výpověď, mám také nárok na podporu v nezaměstnanosti (v případě, že by zaměstnavatel nepřistoupil na dohodu)? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Pracovní poměr je možné ukončit dohodou i v době pracovní neschopnosti. Stejně tak je možné jej ukončit výpovědí ze strany zaměstnance. Omezení zákoník práce obsahuje pouze ve vztahu k výpovědi ze strany zaměstnavatele.
Podle § 5 písm. c) bod. 3 zákona o zaměstnanosti jsou vážnými důvody důvody spočívající v docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte. Při prokázání vážných důvodů není krácena podpora v nezaměstnanosti. Vážné důvody musí uchazeč úřadu práce hodnověrně prokázat. Vážný důvod se zpravidla zjišťuje z obsahu výpovědi, dohody či potvrzení o zaměstnání. Posuzování probíhá v rámci správního řízení na základě zjištěných a prokázaných skutečností.
Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena jako procentuální část z Vašeho čistého průměrného výdělku v posledním zaměstnání.
Průměrný výdělek je počítán z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období, rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí.
V případě prokázání vážných důvodů náleží nezkrácená podpora v nezaměstnanosti i v případě výpovědi ze strany zaměstnance.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.