Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat, jak postupovat v situaci, kdy mi zaměstnavatel opakovaně vyplácí mzdu se zpožděním místo 15. dne dle pracovní smlouvy až 26. dne a i později. Nyní oznámil, že následující výplatu pošle dokonce až začátkem dalšího měsíce. Myslím, že to s firmou nevypadá růžově (pracuji jako telefonistka na call centru a nedostávám kontakty k provolání) a tak jsem požádala, abych dostala výpověď s výplatou odstupného z důvodu zrušení pracovního místa.

Bylo mi řečeno, abych vydržela, že se situace zlepší, čemuž podle mého názoru nic nenasvědčuje a nedojde k tomu. Stále nemám výplatu za měsíc září 2019. Nicméně jsem absolvovala pár pohovorů a v jedné společnosti by mě hned přijali. Protože mi však stále trvá HPP u současného zaměstnavatele, nevím, zda mohu nabídku přijmout. Existuje možnost sankcionovat zaměstnavatele za opožděné výplaty mzdy? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 56 zákoníku práce je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, jestliže zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Nehraje tedy roli termín stanovený v pracovní smlouvě nebo podobném dokumentu, ale termín splatnosti podle zákoníku práce. Pro mzdu za měsíc září je termínem splatnosti 31.10. Zrušit pracovní poměr je tedy možné k 16.11. Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.