Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Během čerpání mateřské dovolené MD mi bylo zrušeno pracovní místo. Bylo zrušeno celé oddělení. Vše jsem se dozvěděla od kolegů. Zaměstnavatel mě neinformoval. Je povinen mě o tomto informovat? Pokud se jedná o telekomunikační společnost a naše oddělení bylo ryze administrativního charakteru, nemá pro mě adekvátní admin pozici, je povinen mi vyplatit odstupné a kdy vůbec se mnou bude tyto změny zaměstnavatel řešit?

Zaměstnavatel kolegům tvrdí, že nabídka práce telefonisty je adekvátní podepsané smlouvě, ve které je pozice pojmenována jako Specialista administrativní podpory. Na koho se může celé odd. obrátit, pokud dochází k porušení zákoníku práce a Inspektorát práce nám svým místním šetřením nepomohl? Děkuji

 

ODPOVĚĎ:
O změnách ve vnitřním uspořádání je zaměstnavatel povinen zaměstnance informovat podle § 279 zákoníku práce. V případě, že Vaše místo bylo zrušeno a zaměstnavatel nemá práci, která by odpovídala Vaší pracovní smlouvě, vzniká důvod pro výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce (tzv. nadbytečnost) a vzniká také nárok a vyplacení odstupného. Jakékoli změny druhu práce a tedy změny pracovní smlouvy jsou možné pouze se souhlasem zaměstnance.
Pokud nepomohl místně příslušný inspektorát práce, je možné obrátit se na soud s občanskoprávní žalobou. Zda pozice telefonisty odpovídá či nikoli pozici Specialista administrativní podpory, je možné posoudit porovnáním pracovní náplně obou pozic. Lze tak částečně odhadnout případný úspěch či neúspěch podané žaloby.