Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o právní radu ohledně ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dohodou. Jsem zaměstnaná u větší společnosti. V poslední době (asi půl roku) dochází ke změnám na mém pracovišti. Pracovní náplní je pomoc zákazníkům s jejich požadavky na call centru. Součástí pracovní smlouvy je i však cenové porovnání, které předáváme na prodejní tým /předávky.

(To znamená, že když klient souhlasí, prodejci mu zavolají ohledně cenového porovnání). Měli jsme splnit určité procento ze všech hovorů. Proběhla však změna hodnocení kvartálních odměn, nyní je potřeba mít určité procento sjednaných smluv. To znamená, že když předáme na prodejní tým, musíme mít jistotu, že bude z toho smlouva. Nepodepsali jsme však změnu pracovní smlouvy jenom seznámení ohledně "kvalitního a efektivního" předávání na prodejní tým.
Zvažuji možnosti. Náš vedoucí upozornil na "nedostačující výsledky" v prodeji menší skupinku lidí včetně mě. Zatím nám nedal žádný vytýkací dopis. Sdělil nám však, že pokud se to nezlepší, po prázdninách nám dá podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru. Mám podepsanou smlouvu na dobu určitou do 31. 10. 2019. Pokud odmítnu podepsat dohodu, bude mi muset dát vytýkací dopis. Pokud ho obdržím, přitíží mi tento dopis v jiném zaměstnání? Nebo mám zvolit variantu podepsání dohody? Zajímá mě výpovědní lhůta u ukončení pracovního poměru dohodou a ukončení pracovního poměru výpovědí. Také mám dotaz, jestli se vůbec dává odstupné při ukončení pracovního poměru při "nedostačujících výsledcích"?
Může mi vůbec dát výpověď :
a) pokud z "předávek" na prodejní tým nemám smlouvy
b) může mě vyhodit, protože neplním procento předání cenového porovnání na prodejní tým?
Děkuji. Jana

 

ODPOVĚĎ:
V případě, že nepodepíšete dohodu o ukončení pracovního poměru, může zaměstnavatel postupovat podle § 52 písm. f) zákoníku práce, podle nějž může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.
Body a) i b) se tedy mohou stát základem výpovědi, která však může přijít až po 12 měsících.
V případě výpovědi je výpovědní doba dva měsíce. Ta začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
V případě uzavření dohody o ukončení pracovního poměru datum ukončení závisí na dohodě mezi oběma stranami.
Nárok na odstupné nevzniká ani v jednom z uvedených případů.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.