Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji jako řidič VZV v jedné firmě už přes 10 let. Nyní po nás zaměstnavatel požaduje podepsání smlouvy o mlčenlivosti - tzv. NDA. Argumentuje tím, že pokud dohodu nepodepíšeme, bude to bráno jako překažka na straně zaměstnance. Díky tomu nás může propustit bez odstupného. Pokud nepodepíši dohodu o mlčenlivosti, může mě zaměstnavatel propustit bez odstupného, na které je ze zákona nárok? Díky, Tomáš

 

ODPOVĚĎ:
Chce-li zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, může tak učinit pouze z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce. Jediným důvodem, který by teoreticky přicházel v úvahu ve Vaší situaci, je § 52 písm. f) zákoníku práce, podle něhož může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce.
Nepodepsání NDA ze strany řidiče VZV však podle mého názoru nebude dostatečným pro naplnění podmínky "nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce".
Případný spor o neplatnost výpovědi by mohl rozhodnout pouze soud.
Spor o případnou neplatnost výpovědi může rozhodnout pouze soud.