Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracujeme v sociálních službách na chráněném bydlení. Provoz je nepřetržitý, střídáme se ve 12hodinových službách. Doposud nám byla noční služba počítaná 12 hodin. Od dubna se vedení rozhodlo, že nám bude počítat pouze 11 hodin, s tím, že si můžeme v noci odejít na přestávku. Přičemž v zařízeních, které spadají pod stejnou organizaci, byly 12-ti hodinové služby zachovány. Děkujeme za odpověď Alena.

ODPOVĚĎ:
Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci pracovní přestávku na jídlo a oddech, dochází v daném časovém úseku k suspenzi pracovního závazku a k přerušení výkonu práce, neboť zaměstnanec je povinen vykonávat práci pouze v pracovní době. Jestliže se tato přestávka nezapočítává do pracovní doby, může se tedy jednat jen o dobu odpočinku. Poskytnutí této přestávky je ve své podstatě poskytnutím osobního volna zaměstnanci.
Oproti tomu povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnanci přiměřenou dobu pro oddech a jídlo se vztahuje na případy, kdy výkon práce z provozních důvodů přerušen být nemůže a zaměstnanec je povinen konat práci podle pracovní smlouvy nepřetržitě po celou směnu. Okolnost, že celých 12 hodin směny soustavně nepracuje v tom smyslu, že má při nepřerušeném průběhu práce podle individuálních podmínek a provozních možností právo na přiměřenou dobu na jídlo a oddech, neznamená, že se tato doba stává dobou odpočinku a že by mu mělo být z tohoto důvodu „započteno“ jen 11 odpracovaných hodin za směnu.
Záleží tedy na tom, zda na konkrétním pracovišti může být zaměstnanec vystřídán a čerpat volno v podobě přestávky a například odejít z pracoviště nebo nikoli.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.