Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji jako lékařka v jedné malé nemocnici s běžnou pracovní dobou 7-15.30 hod. K tomu mám ústavní pohotovostní služby na Dohodu o pracovní činnosti (ve všední den služba navazuje na pracovní dobu 15.30-07.00 hod, víkend 07.00-07.00). Nyní nám vedení začalo nařizovat i pozdější nástupy do práce - od 11.00 do 19.00. Má na to zaměstnavatel právo?

Od kdy se takovéto směny považují za směnný provoz se změnou týdenní pracovní doby? A na co mám jako rodič dětí do 15 let právo? Mohu tento posun pracovní doby odmítnout? Mnohokrát děkuji za odpověď. S pozdravem. Filip.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 81 odst. 1 zákoníku práce platí, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, který určí začátek a konec směn. Podle § 84 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.
Pokud byly dodrženy tyto podmínky, má zaměstnavatel právo změnit rozvrh pracovní doby.
Podle § 78 odst. 1 písm. d) zákoníku práce platí, že dvousměnným pracovním režimem je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Z Vaše dotazu tedy nevplývá, že by se jednalo o směnný provoz. Může se jednat o nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Nerovnoměrným rozvržením pracovní doby je rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje týdenní pracovní dobu na jednotlivé týdny rovnoměrně, ale nerovnoměrně (např. různé střídání „krátkých a dlouhých týdnů“). Průměrná týdenní pracovní doba za tzv. vyrovnávací období pak nesmí přesáhnout týdenní pracovní dobu stanovenou zákonem.
Podle § 241 zákoníku práce platí, že Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.
Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.