Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji ve společnosti, která se zaobírá kovovýrobou. Někteří zaměstnanci, zde pracují v nepřetržitém provozu. Já pracuji u této společnosti ve dvousměnném provozu na osmi hodinových směnách, od pondělí do pátku. Mé otázky jsou, zda mám povinnost jít do práce na Štědrý den, za jakých okolností mi může být tato směna nařízena a kdy nejpozději, má zaměstnavatel povinnost mi toto oznámit. Děkuji za Vaší odpověď.

ODPOVĚĎ:
Podle § 91 odst. 4 zákoníku práce platí, že ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.
Práce, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, jsou:
a) naléhavé opravné práce,
b) nakládací a vykládací práce,
c) inventurní a závěrkové práce,
d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,
e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,
f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
g) práce v dopravě,
h) krmení a ošetřování zvířat.
Ustanovení § 84 zákoníku práce říká, že zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.