Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám rozvrh 12 hodinových směn: 3 noční a 3 denní nepřetržitě za sebou. Tedy směn je 6 po sobě, avšak zasahují do 7 kalendářních dnů. Nepřetržitý odpočinek mezi oběma směnami min. 11 hodin je dodržen. Můj dotaz zní: Je také dodržen nepřetržitý odpočinek týdnu 35 hodin?

V ZP se mluví o nepřetržitém odpočinku alespoň 35 hod. "v týdnu během každého období 7 kalendářních dnů po sobě následujících", nikoli o 7 směnách. Doufám, že jsem byl dostatečně srozumitelný. Děkuji Tobiáš.

 

ODPOVĚĎ:
O tom, jak vykládat ustanovení o nepřetržitém odpočinku v týdnu, nepanuje shoda. Existují dva názory:
- první je liberálnější - povinností zaměstnavatele je poskytnout odpočinek kdykoli v rámci každého týdne (například první týden ve čtvrtek a pátek a druhý týden v sobotu a neděli – zaměstnanec tak pracuje mezi odpočinkem sedm dní).
- druhý je konzervativní - minimální doba odpočinku musí být dodržena ve všech sedmidenních obdobích a aby zaměstnanec nikdy nepracoval bez odpočinku déle než pět nebo šest dnů v řadě (tedy pokud byl v jednom týdnu poskytnut odpočinek ve čtvrtek a v pátek, nesmí být v následujícím týdnu poskytnut později než v tyto dny, protože by jinak vzniklo období sedmi dnů, kdy zaměstnanec neměl předepsaný nepřetržitý odpočinek v týdnu).
Podle Soudního dvora Evropské unie je třeba aplikovat liberálnější výklad. Zaměstnanci je tedy možno poskytnout nepřetržitý odpočinek v týdnu kdykoli během každého sedmidenního období. V krajním případě, kdy je v prvním týdnu odpočinek poskytnut na jeho počátku a v následujícím týdnu na samém konci, musí zaměstnanec pracovat i celých dvanáct dní v řadě.