Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz se týká pracovní doby a práce přesčas. Jsem účetní malé obce, na obecním úřadu pracuji od 1996 a od prvopočátku jsem měla pružnou pracovní dobu s tím, že pokud bude potřeba v období uzávěrek, kontrol apod. , musí být dodrženy termíny a případná práce přesčas byla ohodnocena.

Předchozí starostové to všichni akceptovali. Bohužel tuto skutečnost nemám uvedenu ani v původní pracovní smlouvě, ani to nemáme ošetřeno směrnicí či kolektivní smlouvou. Náš současný starosta po mně vyžaduje účast na zasedání zastupitelstva, jednání finančního výboru, ale neuznává závěrkové a inventurní období. Ani není ochoten uznat skutečnost, že se starám o manželovu maminku, která je diabetička na inzulinu s počínající demencí a ústní dohoda na začátku jeho volebního období zněla, že není problém, ale všechno si nadpracuji. Nyní se z nějakého důvodu rozhodl šikanovat své zaměstnance a mně konkrétně nařídil pevnou pracovní dobu s tím, že má s mými odpracovanými hodinami navíc problém atd. atd. Má starosta právo nařídit zaměstnanci účast na zasedání zastupitelstva, případně jednání finanční komise, nad rámec jeho pracovní doby? A dále, jak řešit situaci, kdy práce v závěrkovém období nelze stihnout v rámci pracovního fondu a starosta s prací přesčas nesouhlasí? Předpokládám, že co se týká péče o babičku, tady asi oporu v zákoně nenajdu. Lze se obrátit v tomto případě na zastupitelstvo a požadovat schválení přesčasů nebo úpravu pracovní doby z jejich strany? Ještě podotýkám, že u mně nejde o porušení pracovní kázně nebo nějaké chyby vyplývající z mé práce. Ale občas narazíme na člověka, který si potřebuje dokazovat svou moc za každou cenu. Děkuji za Vaše vyjádření. Barbora.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud není nic stanoveno ve vnitřních předpisech ani kolektivní smlouvě, rozhoduje podle § 81 odst. 1 zákoníku práce o rozvržení pracovní doby zaměstnavatel. toto ustanovení říká, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn.
Zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci účast na jednání nad rámec pracovní doby, jedná se pak o nařízenou práci přesčas, za kterou zaměstnanci náleží příplatek za práci přesčas.
Za zaměstnavatele v tomto případě obvykle jedná tajemník, není-li pak starosta. zastupitelstvo o pracovněprávních záležitostech úřadu nerozhoduje.
V případě, že není možné stihnout práci v řádné pracovní době, je možné o této skutečnosti zaměstnavatele informovat s tím, že je nezbytné pracovat přesčas. Podle § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce je prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem.