Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Dostala jsem astma, lékařka mi napsala omezení, nemohu již vykonávat část pracovní náplně. Mimořádnou pracovní prohlídku s omezením jsem odnesla na personální. Za tři hodiny jsem byla přivolána a obdržela jsem upozornění na porušování pracovních povinností a možnost výpovědi.

Jedním bodem bylo, že jsem přišla přesně (poprvé za třičtvrtě roku) o minutu později do práce, druhý bod naprosto lživý, že jsem odevzdala propustku k lékaři o den déle (mám mail, kde píšu, že jsem ji odevzdala – vhodila do schránky právě týž den), dále jsem se prý v tentýž den vrátila od lékaře v 9:45, ale nastoupila jsem na pracoviště až po 11. hod – opět lživé, mám mail, kde se téhož dne ptám, kolik mi proplatí hodin, když jsem u lékaře mimo město byla více hodin. Další, že jsem po ukončení ošetřování dítěte po 9 dnech nedala vědět a přišla do rovnou do práce (pracuji samostatně na dlouhodobých nebo opakujících se úkolech, vedoucí mě úkoluje vyjímečně). Výtka přišla jako jasný následek mých zdravotních potíží. Jak se proti tomuto bránit? Zejména prokazatelně lživému bodu?

 

ODPOVĚĎ:
Je nutné si uvědomit, že tzv. výtka, kterou jste od svého zaměstnavatele obdržela, je jednostranným oznámením zaměstnavatele, které nemá na zaměstnance žádné přímé právní účinky (prostřednictvím této výtky se nikterak nemění ani neruší pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem). Ve své podstatě představuje výtka pouze dopis, kterým zaměstnavatel vyjadřuje svou nespokojenost a upozorňuje na nedostatky, které v zaměstnancově práci shledává (a to bez ohledu na skutečnost, jsou-li tyto nedostatky zaměstnavatelem vytýkány oprávněně či nikoli).
Účinná právní obrana proti obdržené výtce proto neexistuje, protože by byla zcela zbytečná. Není dost dobře možné domáhat se (například soudní cestou) toho, aby zaměstnavatel změnil svůj názor (který ve výtce formuloval).
Výše uvedené však neznamená, že byste neměla na obdrženou výtku vůbec reagovat. Vzhledem k tomu, že jste obdržela (jak předpokládám) výtku dle § 52 písm. g) zákoníku práce, přičemž tato výtka je nyní založena ve Vašem osobním spise (§ 312 zákoníku práce), doporučuji Vám na tuto výtku písemně odpovědět.
Svou odpověď koncipujte jako dopis, v němž budete reagovat na obdrženou výtku a v jehož rámci se postupně (a samozřejmě zcela korektně) vyjádříte ke všem bodům, které jsou Vám zaměstnavatelem vytýkány. Ohraďte se proti tomu, že zaměstnavatel staví některé z bodů výtky na smyšlených důvodech a vyjádřete rovněž své přesvědčení o tom, že předmětnou výtkou bylo pouze (zcela neadekvátně) reagováno na výsledky mimořádné pracovnělékařské prohlídky, kterou jste absolvovala. Z Vaší odpovědi musí jasně vyplývat, že s obsahem výtky nesouhlasíte. V této odpovědi rovněž výslovně uveďte, že žádáte, aby byla tato Vaše odpověď zařazena do osobního spisu, který je o Vás zaměstnavatelem veden.
Jeden podepsaný stejnopis odpovědi si ponechte, druhý doručte zaměstnavateli prokazatelným způsobem. V ideálním případě předejte stejnopis odpovědi zaměstnavateli osobně a na kopii si od něj nechte podpisem potvrdit jeho převzetí. Pokud by zaměstnavatel takový způsob doručení odmítal, doručte mu odpověď prostřednictvím doporučené poštovní zásilky s dodejkou. Zároveň pak můžete zaměstnavateli zaslat scan své odpovědi i v příloze e-mailu (který opět odešlete s doručenkou – přičemž záznam ve své odeslané poště, stejně jako obdrženou doručenku si samozřejmě uložíte).
Tím bude možné považovat (alespoň prozatím) celou věc za uzavřenou.
To, zda se předmětná výtka zakládá na pravdivých či nepravdivých skutečnostech, začne hrát roli až tehdy, rozhodne-li se zaměstnavatel rozvázat s Vámi pracovní poměr výpovědí, přičemž bude tuto výpověď opírat (mimo jiné) o předmětnou výtku. Rozhodnete-li se proti takové výpovědi bránit soudní cestou (§ 69 a § 72 zákoníku práce), bude soudem zkoumáno, zda jsou Vám vytýkané skutečnosti pravdivé, resp. zda byl zaměstnavatel oprávněn rozvázat s Vámi pracovní poměr z důvodů, které Vám dříve vytkl. V tu chvíli se Vám bude hodit, bude-li ve Vašem osobním spise založena Vaše odpověď na obdrženou výtku (z toho bude zřejmé, že s obsahem výtky jste od počátku nesouhlasila a včas upozornila zaměstnavatele na nepravdivost jím uváděných skutečností).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.