Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z Vašich odpovědí na webu největší bezplatné právní poradny online www.BezplatnaPravniPoradna.cz jsem pochopila, že "Výtce..." od zaměstnavatele se nelze bránit. Přesto zasílám svůj dotaz, zda se v daném případě jedná o vytýkací dopis v plném rozsahu nebo pouze názvu.

Vytýkací dopis:   Dne 26.9.2019 byly ekonomce školy předané nedostatky zjištěné veřejnosprávní kontrolou za rok 2018. Jedná se zejména o neprovádění dokladových inventur zůstatků účtů a nesoulad účetně evidovaných zůstatků bankovních účtů se skutečným stavem obou bankovních účtů. Uděluji výtku za takovéto hrubé porušení pracovních povinností. (pro doplnění uvádím: - nedostatky mi nebyly nijak předány.
- Od 15.10.2019 jsem čerpala z důvodu nemoci -  zápal plic - volno za již vykázanou ŘD z r. 2018 (se  souhlasem zaměstnavatele) a současně z domu
pracovala na závěrce 3. Q, DPH a rozpočtu pro rok  2020. Bohužel zástup neexistuje.
- Dne 30.10.2019 jsem psychicky zhroutila a  nastoupila PN z psychiatrické ambulance, kde jsem  poruchy z pracovního přetížení řešila již delší čas.
Současně probíhá doléčování plicní choroby).   Vytýkací dopis je vystaven dne 6.11.2019 a byl mi Českou poštou doručen dne 11.11.2019. Prosím o Vaše stanovisko a doporučení. Děkuji

 

ODPOVĚĎ:
Zákoník práce pouze stanoví, že vytýkací dopis musí mít písemnou formu a musí být doručen zaměstnanci do vlastních rukou. Pokud jde o obsah, jedná se o plnohodnotnou výtku. Z dotazu nelze posoudit řádnost doručení.
Jedinou možnou obranou v této chvíli je písemné vyjádření k této výtce prokazatelně doručené zaměstnavateli. Toto vyjádření pak může sloužit jako důkaz při případném soudním řízení o neplatnost výpovědi.