Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Můj dotaz je následující: Je možné, aby ředitel/ředitelka příspěvkové organizace (zřizovatel samosprávný orgán, např. město), po svém jmenování odmítl/a plat a práci vykonával/a zdarma, bezplatně? Domnívám se, že v § 109 odst. 1 zaručuje ZPr právo zaměstnance na mzdu, plat nebo odměnu z dohody za vykonanou práci, což zároveň znamená, že nelze platně sjednat pracovněprávní vztah bez práva zaměstnance na odměnu.

A dále § 4a, (4) ZPr: Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis poskytuje, nepřihlíží se k tomu.   Jaké jsou právní důsledky a případné škody, které by vznikly shora popsaným faktickým stavem? Je nutné i z nevyplaceného platu odvádět daně a zdravotní i sociální pojištění? Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď, s pozdravem František.

 

ODPOVĚĎ:
Je to přesně tak, jak uvádíte ve Vašem dotazu. Zaměstnanec se nemůže platně vzdát mzdy/platu. Tuto činnost ani nelze označit za dobrovolnickou službu. Tyto situace jsou často řešeny tak, že zaměstnanec mzdu/plat daruje zpět zaměstnavateli v rámci darovací smlouvy. Takový postup však musí umožňovat zřizovací listina příspěvkové organizace.
I z takto "nevyplaceného" platu musí být provedeny odvody.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.