Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může zaměstnavatel stanovit podmínku pro vyplácení nenárokového bonusu, že zaměstnanec nesmí mít více než 80h omluvené absence (nemoc, OČR, lékař)? Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel je povinen dodržovat zákaz diskriminace (§ 16 zákoníku práce), a to mimo jiné i z důvodu zdravotního stavu či věku. Při stanovení takového bonusu se jedná o diskriminaci nepřímou. Nejvíce poškozováni budou zaměstnanci (a častěji zaměstnankyně) pečující o malé děti nebo jiné závislé osoby, lidé se zhoršeným zdravotním stavem nebo zdravotně postižení, osoby ve vyšším věku. Tedy ty skupiny zaměstnanců, které už tak mají zhoršené postavení na trhu práce.
Dále musí systém odměňování zohledňovat, že všem zaměstnancům za stejnou práci náleží stejná odměna. Není tedy přípustné zaměstnance „selektovat“ na základě kritéria, kterým je případná absence z důvodu nemoci, na kterou mají zaměstnanci navíc právo.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.