Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Minulý rok (2020) jsem byla na rodičovské dovolené, tedy RD. V říjnu 2020 jsem měla nastoupit zpět do zaměstnání. Bohužel jsem se začala léčit s rakovinou a místo do práce jsem nastoupila rovnou na neschopenku. Léčba skončila na jaře 2021. Teď v září 2021 jsem zažádala o invadlindí důchod, tedy ID.

Byl mi schválen zpětně k 2.7.2021. Někde jsem četla, že bych měla dostat výpověď, a měla bych mít nárok na odstupné. Bohužel nevím, podle jakého paragrafu to bylo. Můžete mi poradit, prosím, jak to je? Není to zanedbatelná částka. Nerada bych něco pokazila. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru nemusí být výpověď dána a ani při výpovědi by odstupné nenáleželo. Ve Vašem případě by přicházela v úvahu výpověď ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. e) zákoníku práce - pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost.
Pokud jste však vykonávala práci, kterou je možné vykonávat i se sníženou pracovní schopností, k výpovědi zaměstnavatel přistoupit nemusí.
Odstupné náleží jen v případech:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.
Pokud tedy nemoc nevznikla v důsledků vykonávaného zaměstnání jako nemoc z povolání, nárok na odstupné nevznikne.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.