Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V červnu 2020 mi po čtyřech letech zaměstnavatel sdělil, že kvůli nedostatku prostředků už mě nemůže zaměstnávat. Od září jsem tedy nastoupil do nové práce. Vyskytlo se ale několik problémů ze strany zaměstnavatele, které nevím, jak vyřešit.

1. Mám nárok na odstupné? Za kolik měsíců? Jak o něj mám požádat?
2. Do dnešního dne jsem stále nedostal výplatu za poslední měsíc v práci - srpen 2020. Jak to mám řešit? Několikrát jsem ho už žádal osobně.
3. Zbyla mi nevyčerpaná dovolená, mám právo na její proplacení?
4. Vše ohledně výpovědi proběhlo pouze ústně, nedostal jsem žádný papír, nic jsem nepodepsal. Co s tím? Byl to zaměstnavatel, kdo mi dal výpověď, lze to nějak zpětně dokázat?
Další věc je, že jsem bohužel dostával asi třetinu výplaty "na ruku". Nemohl jsem sehnat jinou práci a neměl jsem na výběr, a zaměstnavatel se neměl k tomu, aby toto změnil. Je to problém, pokud budu chtít řešit výše uvedené body? Zaměstnavatel mi za celou dobu nedal ani jednu výplatní pásku, je to problém? Ještě musím dodat, že i když mi zaměstnavatel řekl, že si už nemůže dovolit mě zaměstnávat, na mé bývalé místo přijal někoho jiného se stejnou pracovní náplní. Děkuji za odpovědi. Šimon.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 50 odst. 1 zákoníku práce platí, že výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží. Pokud došlo pouze k ústní výpovědi, pracovní poměr trvá. Máte tedy možnost buď nadále trvat na přidělování práce dle pracovní smlouvy nebo s ohledem na nevyplacenou mzdu můžete okamžitě zrušit pracovní poměr podle § 56 zákoníku práce. Pak platí, že zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.
1. Pokud by se jednalo o výpověď pro nadbytečnost, vznikne Vám nárok na odstupné podle § 67 zákoníku práce, ve výši trojnásobku jeho průměrného výdělku. Odstupné by mělo být bez žádosti vyplaceno v rámci poslední mzdy.
2. Nevyplacenou mzdu je nutné vymáhat soudně, jedině soud může zaměstnavateli přikázat, aby dlužné peníze vyplatil. Je také možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce, který však může za porušení zákoníku práce uložit pokutu, ale nemůže rozhodnout o vyplacení dlužné částky.
3. Při ukončení pracovního poměru je nevyčerpaná dovolená proplacena.
4. Viz výše.
Podle § 142 odst. 5 zákoníku práce je při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl. Pokud zaměstnavatel nevydával výplatní pásku, jedná se o další porušení zákoníku práce.
Pokud se budete dožadovat doplacení dlužných částek, soud, popř. úřad práce bude vycházet z částky uvedené v pracovní smlouvě nebo ve mzdovém výměru.
Není výhodné domáhat se částky odpovídající skutečně vyplaceným penězům, z peněz "na ruku" pravděpodobně nebyly strhávány odvody a nebyly v plné výši daněny, což může dopadnou i na Vás v podobě finanční sankce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.