Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji jako pokladní na plovárně (Aquapark), jejímž provozovatelem je akciová společnost, zřízena a 100% vlastněna městem. Plovárna byla (a stále je) uzavřena z důvodu mimořádných opatření. Zaměstnavatel mi poslal email, že budu na 60% mzdy dle § 209 ods. 2 ZP. Zároveň s tímto sdělením, přišel i Dodatek ke kolektivní smlouvě, který ale byl sepsán až 16.3.2020.

V tomto dodatku je oznámeno, že se zaměstnavatel dohodl s odborovou organizací, dle § 209 odst. 2 ZP, že zaměstnanci, kteří nebudou vykonávat práci z důvodu mimořádného opatření ze dne 16.3.2020, budou pobírat 60% průměrného výdělku. Nikdo s námi tuto situaci neprobíral a nejsem členem odborů a tak nevím, zda podle § 208 a programu Antivirus bych neměla být v režimu A - v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100% mzdy, a taky dle PRACOVNĚPRÁVNÍ DESATERA BOJE S KORONAVIREM asi odst. 8. Pochopila jsem, že mi náleží 100% dle § 208. Toto jsem sdělila zaměstnavateli, ale ten mi řekl, že u nás je to údajně jinak, protože naše společnost má několik provozů, asi 5 (svoz odpadů, veřejné osvětlení, správa hřbitovů atd.) a tyto provozy omezeně fungují po celou dobu nouzového stavu. Na plovárně zůstali pracovat jen technici, plavčíci, pokladní a saunaři jsme zůstali doma, z tohoto důvodu mi dle zaměstnavatele náleží jen 60% mzdy. V příloze zasílám přílohy od zaměstnavatele. Jsem už zoufalá, nevím, kde je tedy pravda a na co mám nárok. Děkuji za odpověď a pomoc. Vladimíra.

 

ODPOVĚĎ:
V případě nepřidělování práce v důsledku dočasného uzavření nebo omezení provozu z důvodu mimořádných opatření podle usnesení vlády na základě krizového zákona a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, jedná se o překážku podle § 208, náleží tedy náhrada mzdy ve výši 100%.
Podle § 209 zákoníku práce nastane překážka ve chvíli, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách. K tomu nedošlo, protože bazény byly zavřeny usnesením vlády. K situaci podle § 209 zákoníku práce by v případě bazénu mohlo dojít např. v situaci, kdy by zůstaly otevřené, ale nebyl by dostatek návštěvníků, protože by se obávali o své zdraví.
I když má zaměstnavatel provozů více, je nutné každý z nich posuzovat samostatně, nikoli jako celek.
Znovu doporučuji obrátit se na MPSV, které poskytuje konzultace jako ohledně uplatnění překážek, tak ohledně programu Antivirus. Je také možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.