Počet stránek ve webu: 40.890

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem zaměstnanec nemocnice a při výkonu svého povolání jsem se v práci nakazil SARS-CoV-2. Nyní jsem tedy v karanténě, kde budu minimálně 14 dní a pochopitelně na DPN. Při péči o pacienta (provádění hygieny na lůžku) jsem měl dostupné OOPP - jednorázovou zástěru, rukavice a bohužel jen ústenku - jiné OOPP na odd. v tu chvíli nebyly dostupné.

V tu chvíli se ještě nevědělo, že je pacient SARS-CoV-2 pozitivní. Můj dotaz tedy zní, zda na tuto DPN mohu uplatnit nárok na uznání pracovního úrazu a být na DPN tedy za 100%.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 271k zákoníku práce se pracovním úrazem pro účely tohoto zákona rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Onemocnění virem SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc Covid-19, nemůže být tedy považováno za pracovní úraz.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.