Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně pracovní doby. Jedná se o 24hodinovou směnu. Pracuji jako Hasič HZS podniku a dle smlouvy mám jasně danou pracovní dobu od 7:00-23:00hodin. Následujících osm hodin jsem na pracovišti jako pohotovost, která je placená 25 procenty základního platu.

Zaměstnavatel nám hradí ale pouze 150 hodin měsíčně tudíž se chci zeptat, zda-li je oprávněné, aby nám zaměstnavatel krátil pracovní dobu skrz obědy a večerě když dle paragrafu 88 při nepřetržitém provozu se přestávka započítává do pracovní doby. Nehledě na to, že nesmíme opustit pracoviště? Tím pádem se nám bohužel krátí i dovolená. Děkuji za vstřícnou odpověď. Vincenc.

 

ODPOVĚĎ:
Povinností zaměstnavatele je poskytnout zaměstnanci přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. V případě, že zaměstnanec vykonává práce, které nemohou být přerušeny, má zaměstnanec pouze právo na přiměřenou dobu na jídlo a oddech. V tomto případě se však tato doba započítává do pracovní doby. Za práce, které nemohou být přerušeny, nelze podle judikatury automaticky považovat všechny práce vykonávané v nepřetržitém provozu.
Z judikatury dále vyplývá, že možnost zaměstnance přerušit práci a čerpat přestávku záleží pouze na vlastní povaze jím vykonávané práce.
Podle Ústavního soudu pokud zaměstnavatel dojde k závěru, že přerušení práce zaměstnance je možné a čerpání přestávky v práci na jídlo a oddech zaměstnanci nařídí a zaměstnanec ji ze své vlastní vůle nevyužije, nemůže se domáhat na zaměstnavateli za tuto dobu náhrady mzdy.
Při poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech není rozhodující, v jakém provozu zaměstnanec pracuje, ale jaké konkrétní práce vykonává.
Nelze proto takto jednoznačně posoudit, zda je "krácení" odpracované doby o přestávku na jídlo a oddech oprávněná či nikoli.