Počet stránek ve webu: 40.428

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci menší mzdu, než kterou má vymezenou ve mzdovém výměru? Přesné znění mzdového výměru je takové: "S účinností ode dne XY Vám stanovuji pro pracovní činnost: Asistent, měsíční mzdu XXXXXX Kč při úvazku 40 hodin týdně." Dá se proti takovému jednání zaměstnavatele bránit? Argumentuje například tím, že ve zkušební době je plat nižší, toto však není v pracovní smlouvě ani v mzdovém výměru nikde zapsáno.

Může zaměstnavatel například měnit mzdový výměr každý měsíc na základě výkonnosti zaměstnance? Děkuji, Pavel.

ODPOVĚĎ:
Bez změny mzdového výměru, není vyplacení nižší mzdy možné, resp. je protiprávní.
Podle § 113 odst. 4 zákoníku práce dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.
Mzdový výměr je jednostranný úkon, kterým zaměstnavatel autoritativně rozhoduje o výši mzdy zaměstnance, k jeho změně proto může za dodržení výše uvedené podmínky i bez souhlasu zaměstnance. Zákoník práce neomezuje počet změn mzdového výměru, teoreticky tak možné, aby zaměstnavatel měnil mzdový výměr každý měsíc.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vyplacení nižší mzdy než je ve mzdovém výměru - může to zaměstnavatel udělat?