Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2009 měl můj syn těžký pracovní úraz levé ruky a kolene. V současné době se ukázalo, že po stálých bolestech kolene syn absolvoval magnetickou rezonanci a byl zjištěn přetrženy křížový vaz, který je ješte následkem pracovního úrazu. Aktuálně to bude vyžadovat operaci kolene - plastiku a dlouhodobou nemocenskou.
Bude mít syn nárok na proplacení náhrady do 100% mzdy a případného odškodnění. Dnes (09.08.2019) pracuje již u jiné firmy. Prosím o postup, který by měl učinit. Děkuji. Karel.

ODPOVĚĎ:
V případě případu Vašeho syna bude rozhodné, zda byl pracovní úraz 2009 jeho bývalým zaměstnavatelem uznán (pro účely další odpovědi, předpokládám, že uznán byl). Zaměstnavatel mu tehdy pravděpodobně poskytl příslušné plnění - zejména náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po jejím skončení, náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, příp. náhradu věcné škody.
Nově bude třeba se obrátit na původního zaměstnavatele a informovat ho vývoji zdravotního stavu po pracovním úrazu. Lze předpokládat, že se bude zaměstnavatel bránit s tím, že od pracovního úrazu uplynulo již 10 let.
Zaměstnavatel by se měl následně obrátit na svou pojišťovnu, u které je pojištěn.
Lze předpokládat, že bude zaměstnavatel, resp. pojišťovna požadovat např. znalecké posudky, které prokážou, že nastalá porucha zdraví (přetržené vazy) je následek pracovního úrazu.