Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji pro město jako správce sítě - konkrétně 1.03.02 Správce informačních a komunikačních technologií. Jsem zařazen do 10. platové třídy stupeň 7. Nemám vysokoškolské vzdělání - jen odborné střední s maturitou, proto jsou mi z dosavadní praxe odebrány 3 roky.

(Dle nařízení vlády ze dne 25.9.2017 - v §3 odstavec 3 - Zaměstnavatel může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže jiný právní předpis nestanoví jinak a
a) až na dobu 4 roků nebo za

b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

A teď k dotazu:
Dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. , ze kterého čerpám podle §3 (1) zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle §123 odst. 2 zákoníku. Stanoví se katalog prací a měl bych být zařazen podle nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel požaduje.
Jak píšu v katalogu 1.03.02 jsem zařazen do 10. třídy ale prokazatelně provádím drtivou většinu bodů z 11. třídy a i 2 body ze 3. z 12. platové třídy. Zaměstnavatel mě ale odmítá zařadit do 12. třídy s tím, že nesplňuji požadavky na vzdělání. Ale v paragrafu §4 výše zmíněného nařízení v bodu (7) písmeno d) zní - zařadí do 11. - 16. platové třídy, odečte zaměstnanci, který dosáhl jen ...středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 5 roků.
Pokud jsem to tedy správně pochopil a něco se nezměnilo v zákonu nebo nařízení, měl bych být zařazen do 12. třídy s odečtem 5 roků na praxi. Jak se mohu bránit a mohu požadovat něco i zpětně. Děkuji Vít.

ODPOVĚĎ:
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. již bylo zrušeno a nahrazeno nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
V tomto nařízení je uvedeno:
§ 3 odst. 4 - Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce 3, a nestanoví-li jiný právní předpis1) jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání.   Důležitá jsou tady slova "může výjimečně".

§ 4 odst. 7 - z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, dobu 2 roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání, dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání, dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.

Zaměstnavatel by tedy vůbec neměl obsazovat místo v 10. a vyšší třídě zaměstnancem bez vysokoškolského vzdělání. Může tak učinit pouze výjimečně a za výše uvedených okolností. Bez požadovaného dosaženého vzdělání není přesun do vyšší třídy nárokový bez ohledu na obsah vykonávaných prací. Nárok by vznikl pouze při splnění obou podmínek - obsah práce a dosažení požadovaného vzdělání.