Počet stránek ve webu: 40.271

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám podepsanou hmotnou odpovědnost, mám 1/2 úvazku pokladnu a 1/2 evidenci odpadu. Na pokladně mě nikdo nezastupuje. Myslím si, že není pokladna správně zabezpečena není opatřena ani mřížemi ani bezpečnostním kódem, peníze pouze zamykám do trezoru. Od mé kanceláře má ještě klíč vedoucí oddělení, která mě zastupuje u poplatku za odpad.

Nelíbí se mi, že mám podepsanou hmotnou odpovědnost pouze já. Poraďte mi prosím, jak postupovat. Zda mám požadovat, aby dal vedoucí oddělení podepsat nějaký doklad popřípadě jaký nebo podle jakého zákona postupovat a na koho se v případě problémů obrátit. Vedoucí odboru to nechce řešit, ale myslím si, že to není v pořádku. Děkuji za odpověď. Pěkný den. Ella.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 252 odst. 1 zákoníku práce platí, že byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, je povinen nahradit zaměstnavateli schodek vzniklý na těchto hodnotách.
Podle mého názoru není tato podmínka splněna. Pokud má ke kanceláři a k pokladně přístup ještě někdo další a nejedná se o zaměstnance, kteří jsou společně zavázaní k vyúčtování svěřených hodnot, není splněna podmínka osobního disponování.
Podle § 252 odst. 5 zákoníku práce zaměstnanec se zprostí povinnosti nahradit schodek zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat.
Zároveň můžete od dohody odstoupit, a to podle § 253 odst. 1 zákoníku práce, podle něhož zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, může od ní odstoupit, vykonává-li jinou práci, je-li převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště, je-li překládán, nebo pokud zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami.