Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byl ukončen pracovní poměr dohodou s tříměsíčním odstupným. Dosud jsem odstupné neobdržela. Zaslala jsem zaměstnavateli písemný dotaz (po uplynutí dvou měsíců od ukončení pracovního poměru) a požádala o sdělení, kdy bude odstupné vyplaceno.

Včera (15.10.2019) jsem obdržela místo odpovědi zaměstnavatele Oznámení o převzetí právního zastoupení od advokátní kanceláře s tímto textem: "Žádám vás o zaslání platového výměru, na základě kterého jste u mého klienta pobírala mzdu, a to včetně řádných podpisů ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, když tento výměr nebyl u mého klienta dohledán, tedy není dosud jasné, na základě čeho Vám byla vyplácena mzda od roku 2012 a na základě čeho vám byly stanoveny pohyblivé složky mzdy. Po obdržení této písemnosti Vám sdělím následné stanovisko klienta k Vašemu nároku."  Jsem poněkud na rozpacích jak mám dále postupovat. Zaměstnavatel nemá povinnost ze zákona tyto údaje sledovat a ukládat? Děkuji za radu. Leona.

 

ODPOVĚĎ:
Mzdový výměr je povinen zaměstnavatel uchovávat. Podle § 142 odst. 5 zákoníku práce je při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl. Mezi tyto doklady patří i mzdový výměr.
Mzdový výměr je dále povinen uchovávat podle zákona o účetnictví a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zaměstnavatel nevypatil odstupné zaměstnanci po výpovědi - jak získat odstupné?