Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala, zda se níže popsaná situace dá považovat za šikanu a zda je možné požadovat nějaké odškodnění. Pracuji ve firmě 15 let (2004-2019). Během léta 2018 se změnilo vedení společnosti. 2 lidé přišli noví (finanční ředitelka a technický ředitel), 2 z bývalých kolegů (generální ředitel a personální ředitelka). V říjnu 2018 jsem dostala nabídku na povýšení od generálního ředitele. Nicméně personální ředitelka nesouhlasila s mým povýšením.

V minulosti jsem s ní do kontaktu vůbec nepřišla, tak nevím proč je proti mně zaujatá. Novému vedení o mně napovídala samá negativa. Časem se mně doneslo, že personální ředitelka mě pomlouvala nejen u vedení, ale i u řadových referentů a údajně zakazuje kolegům, aby mi se mnou hovořili případně mi telefonovali.
Nakonec jsem podala výpověď. Je možné požadovat nějakou omluvu nebo odškodnění.
Děkuji, Božena.

ODPOVĚĎ:
Z hlediska pracovněprávního by se mohlop jednat o tzv. bossing či mobbing. Zaměstnanec, v jehož případě došlo k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má právo se domáhat u soudu, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má rovněž právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výši náhrady určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.
Bylo by tedy nutné podat žalobu a doložit pomocí písmených důkazů nebo svědků, že došlo k diskriminačnímu jednání. Soud následně posoudí, zda jednání zaměstnavatele nebo zaměstnanců dosahovalo takové intenzity, aby bylo možné hovoži to mobbingu či bossingu.