Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji ve společnosti O2 Czech Republic, a. s. na prodejně jako konzultant (prodejce). Při vstupu do zaměstnání jsem musel vzhledem k práci se zbožím a penězi podepsat hmotnou zodpovědnost. S tím nikdy nebyl problém až do doby, kdy byl do našeho týmu přijat člověk v exekuci. Upozorňoval jsem na to telefonicky svého nadřízeného a ten mě ujistil, že je vše v pořádku a nemám z toho mít strach.

Při roční inventuře bylo zjištěno manko ve výši cca 100 000 Kč, ze kterého bylo přes 30 000 Kč připsáno právě tomuto pracovníkovi v exekučním řízení, který se přiznal k tomu, že zboží v této hodnotě ukradl.
Na vzdory této skutečnosti zůstal zaměstnaný ve firmě do doby, než mu skončilo exekuční řízení a firma po něm mohla začít manko vymáhat.
Problém však nastal ve chvíli, kdy se částka, ke které se nepřiznal (cca 70 000 Kč), rozpočítala mezi zbylé kolegy na základě podepsané hmotné zodpovědnosti.
Navrhl jsem zaměstnavateli, aby věc vzhledem k abnormálnímu manku (drobné manko vznikne vždy, ale řádově max. v jednotkách tisíc, chyba se během toho roku přirozeně stát může), předal PČR místo prostého uvalení zodpovědnosti na celý prodejní tým.
Tato žádost byla zamítnuta a zaměstnavatel trvá na svém stanovisku, tedy uhrazení zbylé částky (cca 70 000 Kč) ostatními zaměstnanci.
Jak se mohu bránit v takovéto situaci a má vzhledem ke zmíněným skutečnostem zaměstnavatel právo požadovat úhradu škody po zaměstnancích? Předem děkuji za reakci. Svatopluk

 

ODPOVĚĎ:
Podle zákoníku práce, je-li k náhradě schodku společně zavázáno více zaměstnanců, určí se jednotlivým zaměstnancům podíl náhrady podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši. Podíl náhrady nesmí u jednotlivých zaměstnanců, s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem škody. Neuhradí-li se takto určenými podíly celý schodek, jsou povinni uhradit zbytek vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých dosažených hrubých výdělků.
Zjistí-li se, že schodek nebo jeho část byla zaviněna některým ze společně zavázaných zaměstnanců, je povinen nahradit schodek tento zaměstnanec podle míry svého zavinění. Zbývající část schodku jsou povinni nahradit všichni společně zavázaní zaměstnanci podíly určenými podle výše uvedených pravidel.
Má-li se zaměstnanec zprostit odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, musí prokázat nejen existenci skutečností nasvědčujících tomu, že schodek mohl vzniknout bez jeho zavinění, ale i příčinnou souvislost mezi těmito skutečnostmi a vznikem schodku. Musí tedy prokázat, že bez těchto skutečností by schodek nevznikl tak, jak vznikl.
Za důvod ke zproštění odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách proto nelze považovat zjištění, že určité okolnosti mohly mít vliv na vznik schodku, pokud není současně prokázáno, že příčinou schodku či jeho části skutečně byly.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.